Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-2°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   42.1   2.98   0.64
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   -   -
Leśna   12.52   16.47
Edwarda Warchałowskiego   23.65   33.01
Wytrzyszczek   14.81   19
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   22.96   33.33
Skawińska   25.96   36.23
Leona Petrażyckiego   12.76   16.67
Leona Petrażyckiego   10.71   13.92
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Punkt Konsultacyjny CUS

Punkt świadczy bezpłatne poradnictwo dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie


DYŻUR pełni Anna Płonka tel. 500 378 955

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej / Koordynator


  • w każdą środę i czwartek w godz.: 17:30 - 19:30 (z wyłączeniem dni świątecznych) w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie - Zespół ds. pracy socjalnej i asystentury rodziny, ul. Rynek 24 (wejście od strony ulicy Batorego, piętro I)
  • w formie telefonicznej tel. 500 378 955 w każdą środę, czwartek i piątek w godz.: 16:30 - 17:30 (z wyłączeniem dni świątecznych)


Definicja przemocy:

„Przemoc jest intencjonalnym działaniem, lub też zaniechaniem działania w sytuacji, gdy jedna osoba ma przewagę nad drugą, a jej działanie lub zaniechanie narusza prawa i dobra osobiste drugiej osoby, powoduje cierpienie, szkody psychiczne i fizyczne”

Rodzaje przemocy domowej:

  • Przemoc fizyczna często pozostawia widoczne ślady na ciele ofiary takie jak ślady uderzeń, ściskania, przypalania papierosem, trwałych uszkodzeń ciała. Ale przejawia się też w zachowaniach, które nie muszą zostawiać widocznych śladów np. przy uderzaniu, popychaniu, szarpaniu, szarpaniu za włosy, poprzez pozostawiania w niebezpiecznym miejscu, a także wielu, wielu, a nawet bardzo wielu innych.
  • Przemoc psychiczna to trudne do uchwycenia, a jeszcze trudniejsze do udowodnienia zjawisko, niosące spustoszenie w psychice osoby jej doświadczającej. Przejawia się w wyśmiewaniu opinii, poglądów, przekonań, religii, stałym, krytycznym ocenianiu, ale też wmawianiu choroby psychicznej, izolowaniu, kontrolowaniu, ograniczaniu kontaktów z innymi ludźmi.
  • Przemoc seksualna stosowana wobec dorosłych i dzieci, w postaciach od tych najbardziej oczywistych jak gwałt, po bardziej subtelne, ale wyrządzającej równie poważne szkody takie jak na przykład narażenie małoletniego na kontakt z nagością – własną lub czyjąś, udostępnianie treści pornograficznych, epatowanie słownictwem związanym ze sferą seksualną w stosunku do osób, które z racji wieku i poziomu rozwoju nie są gotowe na ich przyjęcie itp.
  • O przemocy ekonomicznej możemy mówić, gdy sprawca używa pieniędzy lub innych dóbr po to, aby uzależnić od siebie drugą osobę, co pozwala mu na zaspokojenie potrzeby kontroli i władzy nad ofiarą. W istocie jest formą przemocy psychicznej. Polega m.in. na zakazywaniu ofierze pracy, wydzielaniu pieniędzy w sposób uniemożliwiający zaspokojenie jej uzasadnionych potrzeb, ale też odmowa łożenia środków na utrzymanie rodziny lub niealimentowanie dzieci.

Jesteś świadkiem?
Jeżeli jesteś sąsiadem osób krzywdzonych słyszysz awantury, krzyki lub stłumione krzyki, płacz dzieci lub nietypowe hałasy. Obserwujesz, że np. sąsiadka lub dziecko ma siniaki, możesz pomóc!
  • porozmawiaj z osobą krzywdzoną i powiedzieć, że domyślasz się, że w domu jest przemoc 
  • zaoferuj wezwanie policji
  • wezwij policję, zawiadomi MGOPS
  • podaj ten numer 500 378 955 osobie krzywdzonej
Osoba krzywdzona może "kryć" sprawcę, ponieważ wstydzi się swojej sytuacji. Może nie przyznać się, że doznaje przemocy, boi się. Nie zniechęcaj się, działaj!


Źródło: MGOPS/Fundacja Wyobraź sobie/Niebieska Linia