Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

3°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   18.15   9.86   0.82
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Telefon wsparcia


Masz problem? Nie wiesz co zrobić?
Zabrakło Ci chęci do życia?
Jesteś ofiarą przemocy? Oszukano Cię?
Czujesz się samotnie i nieszczęśliwie?
Nie możesz wyzwolić się z uzależnienia?


POTRZEBUJESZ POMOCY ?


zadzwoń pod numer telefonu 12 270 00 26
pod którym dyżur pełni psycholog
od poniedziałku do piątku w godz. od 16.00 do 20.00

"Telefon Wsparcia CWR" jest formą pomocy psychologicznej udzielanej poprzez rozmowę telefoniczną. Daje możliwość, w warunkach dyskrecji, skonsultowania własnych problemów ze specjalistą, wspierającej rozmowy, zasięgnięcia porady i informacji o możliwej bezpośredniej pomocy ze strony różnych instytucji.
   

Grupą osób, do której skierowana jest oferta Telefonu  Wsparcia CWR są:

  • osoby uzależnione i współuzależnione
  • ofiary i świadkowie przemocy
  • osoby doświadczające silnego stresu, przekraczającego możliwości poradzenia sobie
  • osoby niewydolne opiekuńczo – wychowawczo, samotne matki, opiekujący się przewlekle chorymi
  • ofiary katastrof, wypadków, klęsk żywiołowych, odczuwające skutki doświadczonej traumy
  • a także wszyscy, którzy uważają, że rozmowa telefoniczna z psychologiem mogłaby im pomóc

Telefon Wsparcia
gwarantuje możliwość nawiązania kontaktu
i rozmowę w całkowitej dyskrecji.

Projekt wpisuje się w Gminny Program Profilaktyki  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.