Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozpoczęciu prac nad Planem Rozwoju Osiedla Radziszowskie na lata 2022 - 2030.
W związku z tym zapraszamy mieszkańców osiedla Radziszowskie na spotkanie konsultacyjne dotyczące nw. tematów, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2022 r., w godzinach od 18:00 do 20:00 w Sali ZWiK w Skawinie ul. Radziszowska 11


Celem warsztatów będzie określenie potrzeb dla rozwoju Państwa osiedla, w tym:

  • określenie istotnych problemów, zasobów i wyzwań;
  • określenie braków dotyczących infrastruktury i oferty, istotnych dla minimalizowania problemów;
  • określenie szczególnie istotnych obszarów osiedla (dla rozwiązania problemów);
  • określenie działań, które należy podjąć dla poprawy jakości życia Państwa jako mieszkańców w perspektywie roku 2030.

Plan Rozwoju Osiedla będzie nie tylko planem działań, ale również swoistą deklaracją mieszkańców do podjęcia wysiłków na rzecz poprawy jakości życia na swoim osiedlu. Będzie też stanowił ważny element w tworzeniu gminnych dokumentów sektorowych i operacyjnych, a także stanowił podstawę do ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.