Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozpoczęciu prac nad Planem Rozwoju Miejscowości Polanka Hallera na lata 2022 - 2030.
W związku z tym zapraszamy mieszkańców Polanki Hallera na spotkanie konsultacyjne dotyczące nw. tematów, które odbędzie się w dniu 18 maja 2022 r., w godzinach od 18:00 do 20:00 w przedszkolu w Polance Hallera.

Celem warsztatów będzie określenie potrzeb dla rozwoju Państwa miejscowości, w tym:

  • określenie istotnych problemów, zasobów i wyzwań;
  • określenie braków dotyczących infrastruktury i oferty, istotnych dla minimalizowania problemów;
  • określenie szczególnie istotnych obszarów miejscowości (dla rozwiązania problemów);
  • określenie działań, które należy podjąć dla poprawy jakości życia Państwa jako mieszkańców w perspektywie roku 2030.
Plan Rozwoju Miejscowości będzie nie tylko planem działań, ale również swoistą deklaracją mieszkańców do podjęcia wysiłków na rzecz poprawy jakości życia w swojej miejscowości. Będzie też stanowił ważny element w tworzeniu gminnych dokumentów sektorowych i operacyjnych, a także stanowił podstawę do ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.