Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

-3°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Dostateczna

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   34.11   13.74   7.67
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Ochrona i promocja zdrowia

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert "Zdrowie publiczne 2023"

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu „Zdrowia publicznego” w 2023 r....

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - zdrowie publiczne 2023 - II nabór

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu „Zdrowia publicznego” w 2023 r. Wysokość środków publicznych przeznaczonych...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - promocja honorowego krwiodawstwa 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 15 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

Zmiana składu komisji - promocja honorowego krwiodawstwa 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o zmianie składu komisji ds. oceny ofert konkursowych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z...

Unieważnienie otwartego konkursu ofert - Zdrowie publiczne w 2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym (...) realizacji zadania publicznego z zakresu: "Zdrowia publicznego...

Zmiana składu komisji - zdrowie publiczne 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o zmianie składu komisji ds. oceny ofert konkursowych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - promocja honorowego krwiodawstwa 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu „Ochrona i promocja zdrowia – promocja honorowego krwiodawstwa...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - zdrowie publiczne 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu „Zdrowia publicznego” w 2023 r. Wysokość środków publicznych przeznaczonych...