Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku (...) zadania publicznego w zakresie zadania: „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym” w okresie od 3 stycznia do 31 grudnia 2022 r.


Na podstawie art. 17, ust. 1 pkt 3 w związku z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1876, z późn. zm.) oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz.1057, z późn. zm.) rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu: „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym” w okresie od 3 stycznia do 31 grudnia 2022 r.


Link do informacji w BIP-ie: KLIKNIJ TUTAJ.


Dodatkowych informacji udzielają: