Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

14°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   38.16   8.25   0.87
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   8.68   10.69
Leśna   7.94   10
Edwarda Warchałowskiego   10.67   14.09
Wytrzyszczek   7.89   10.41
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   8.67   11.7
Skawińska   10.82   13.98
Leona Petrażyckiego   6.87   9.19
Leona Petrażyckiego   7.94   10.57
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Profilaktyka

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - profilaktyka 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i...

Zmiana terminu rozstrzygnięcia - profilaktyka 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z zakresu „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w 2022 r. ...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - Szkoła dla Rodziców i Wychowawców 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i...

Uwaga: zmiana ogłoszenia o konkursie - profilaktyka uzależnień 2022

Uprzejmie informujemy, że w Zarządzeniu Nr 28.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - Szkoła dla Rodziców i Wychowawców 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – Szkoła dla Rodziców...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - profilaktyka uzależnień 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym” w 2022 r. Wysokość...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - Szkoła dla Rodziców i Wychowawców 2021

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - profilaktyka uzależnień 2021

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i...

Uwaga: sprostowanie omyłek pisarskich w ogłoszeniu o konkursie - Szkoła dla Rodziców i Wychowawców 2021

Uprzejmie informujemy, że w związku z omyłkami pisarskimi w  Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 3.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 4...

Uwaga: sprostowanie omyłek pisarskich w ogłoszeniu o konkursie - profilaktyka uzależnień 2021

Uprzejmie informujemy, że w związku z omyłkami pisarskimi w  Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 2.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z...