Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

23°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   21.32   3.75   1.23
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Profilaktyka

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - profilaktyka 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i...

Zmiana terminu rozstrzygnięcia - profilaktyka 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z zakresu „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w 2022 r. ...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - Szkoła dla Rodziców i Wychowawców 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i...

Uwaga: zmiana ogłoszenia o konkursie - profilaktyka uzależnień 2022

Uprzejmie informujemy, że w Zarządzeniu Nr 28.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - Szkoła dla Rodziców i Wychowawców 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – Szkoła dla Rodziców...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - profilaktyka uzależnień 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym” w 2022 r. Wysokość...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - Szkoła dla Rodziców i Wychowawców 2021

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - profilaktyka uzależnień 2021

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i...

Uwaga: sprostowanie omyłek pisarskich w ogłoszeniu o konkursie - Szkoła dla Rodziców i Wychowawców 2021

Uprzejmie informujemy, że w związku z omyłkami pisarskimi w  Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 3.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 4...

Uwaga: sprostowanie omyłek pisarskich w ogłoszeniu o konkursie - profilaktyka uzależnień 2021

Uprzejmie informujemy, że w związku z omyłkami pisarskimi w  Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 2.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z...