Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych Przejdź do podstrony deklaracja dostępności

Polityka parkingowa

Strefa płatnego parkowaniaPolityka parkingowa


Na terenie strefy płatnego parkowania obowiązują ściśle określone zasady parkowania pojazdów. Tworzenie stref płatnego parkowania to nie tylko potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, ale także konieczność zapewnienia ochrony wolności i praw innych osób – w tym mieszkańców, gdzie dojazd bądź dojście do miejsca zamieszkania są utrudnione z uwagi na liczbę znajdujących się tam pojazdów. Zgodnie z prawem o ruchu drogowym „strefa płatnego parkowania” to miejsce przeznaczone do czasowego pozostawienia samochodu na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych.