Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-6°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   47.9   2.1   0.39
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   -   -
Leśna   31.55   45.94
Edwarda Warchałowskiego   28.83   41.53
Wytrzyszczek   15.98   20.56
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   25.56   37.99
Skawińska   31.08   44.52
Leona Petrażyckiego   15.93   21.72
Leona Petrażyckiego   11.48   14.97
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Formularz zgłoszeniowy - monitoring stanu powietrza

*Monitoring biologiczny - badanie stanu zdrowia pod kątem wpływu zanieczyszczeń powietrza z pobieranych próbek krwi oraz moczu

*Próbnik zanieczyszczeń - umieszczenie na posesji próbnika, bezgłośnego, niewielkich rozmiarów

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:
  • Administratorem moich danych osobowych podanych w formularzu jest Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
  • Z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail iodo@gminaskawina.pl lub kierując pismo na adres Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie;
  • Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w badaniach.
  • Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla udziału w badaniach.
  • Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  • Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
  • Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie UODO).
  • Co najmniej jedna opcja musi być zaznaczonaZgoda na przetwarzanie danych jest wymagana

kliknięcie przycisku spowoduje wysłanie formularza