З 4 травня додаткові пункти надання номерів PESEL за адресою вул. Ринек 2 будуть закриті. Номер PESEL все ще можна буде отримати в РАЦС Ринек 3 у робочі години управління. Ми закриваємо додатковий пункт з приводу зниження зацікавлення українських біженців отриманням номера PESEL. За останній тиждень квітня видавалося менше 10 номерів PESEL кожного дня. Така невелика кількість заяв свідчить про те, що майже всі громадяни України, які проживають на території ґміни Скавіна, вже отримали номер PESEL і додатковий пункт не потрібен.

З 24 лютого в Ґміні Скавіна видалося більше 2000 номерів PESEL. Згідно з даними Малопольського воєводського управління (джерело тут) це третє за величиною число в Малопольщі. PESEL отримували у нас не лише біженці, які проживають в Ґміні Скавіна, але також ті, які перебувають в інших місцях. Вони вибирали нашу ґміну, тому що ми зразу відкрили додаткові пункти в управлінні та мобільні пункти видачі номерів PESEL, а крім того ми ввели систему номерків по черзі, за допомогою якої перед управлінням не було черг, а кожен був домовлений на точну годину. Завдяки цьому ми також на постійній основі надавали послуги полякам, і видача номерів PESEL для громадян України не була проблемою для мешканців.

З 4 травня ми також закриваємо двомовний інформаційний пункт, розташований у Ратуші. Щоденна відвідуваність близька до нуля, і бувають дні, коли до пункту ніхто не приходить і ніхто не телефонує.


Od 4 maja dodatkowe punkty nadawanie numerów PESEL zlokalizowane przy ul. Rynek 2 zostaną zamknięte. Numer PESEL wciąż będzie można uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego Rynek 3 w godzinach funkcjonowania urzędu.

Powodem zamknięcia dodatkowego punktu jest spadek zainteresowania uzyskaniem numeru PESEL przez uchodźców z Ukrainy. W ostatnim tygodniu kwietnia wydawano mniej niż 10 numerów PESEL dziennie. Tak mała liczba wniosków świadczy o tym, że już niemal wszyscy obywatele Ukrainy w Gminie Skawina otrzymali numer PESEL, a dodatkowy punkt nie jest potrzebny.

W Gminie Skawina od 24 lutego wydano ponad 2000 numerów PESEL. Według danych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (źródło TUTAJ) to trzecia największa liczba w Małopolsce. PESEL wyrabiali u nas nie tylko uchodźcy mieszkający w Gminie Skawina, lecz także z innych miejscowości. Wybierano naszą Gminę, ponieważ błyskawicznie uruchomiliśmy dodatkowe stanowiska i mobilne punkty wydawania numerów PESEL oraz wprowadziliśmy system bloczkowy, który sprawiał, że przed Urzędem nie było kolejek, lecz każdy był umówiony na konkretną godzinę. Dzięki temu na bieżąco realizowaliśmy także obsługę Polaków, a wydawanie numerów PESEL dla obywateli Ukrainy nie było utrudnieniem dla mieszkańców.

Od 4 maja zamykamy także dwujęzyczny punkt informacyjny zlokalizowany w Ratuszu. Dzienna frekwencja jest bliska zeru i zdarzają się dni, gdy do punktu nie przychodzi i nie dzwoni nikt.