Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-1°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   9.34   3.93   1.15
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   30.12   41.78
Leśna   27.44   37.5
Edwarda Warchałowskiego   30.72   41.81
Wytrzyszczek   29.69   41.8
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   29.81   41.6
Skawińska   33.26   44.78
Leona Petrażyckiego   30.11   41.66
Leona Petrażyckiego   24.77   32.11
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Pomoc społeczna (MGOPS)


Dyrektor: Joanna RUDEK
ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina
tel./faks 12 276 21 37
www.mgops.skawina.net

e-mail: mgops@skawina.net


Godziny pracy: 

poniedziałek             8.00 - 17.00
wtorek-czwartek       7.30 - 15.30
piątek                       7.30 - 14.30

Zakres działalności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na rzecz mieszkańców miasta i gminy Skawina, wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb pomagając w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać przy wykorzystaniu własnych uprawnień, zasobów i możliwości. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie realizuje:

 • zadania pomocy społecznej:
  • Wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej,
  • Współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,
  • Organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym,
  • Zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym.
 • dodatki mieszkaniowe
 • dodatki energetyczne
 • świadczenia rodzinne
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • świadczenia wychowawcze 500+
 • świadczenia z ustawy „Za życiem”
 • pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów
 • projekty i programy