Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-1°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   9.87   3.75   1.18
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   32.58   45.84
Leśna   29.68   41.33
Edwarda Warchałowskiego   33.05   45.52
Wytrzyszczek   31.72   45.17
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   31.61   44.79
Skawińska   35.77   48.41
Leona Petrażyckiego   32.19   45.41
Leona Petrażyckiego   26.36   35.08
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

dyrektor-menedżer mgr Krystyna Droździewicz
ul. Kościuszki 10, 32-050 Skawina
tel.: 12 276 38 40
e-mail: poradniaskawina@interia.pl

www.poradnia.skawina.com.pl


Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 7.30-19.00


Zakres działalności:

Wszelkie usługi świadczone przez poradnię są bezpłatne i nie muszą być poprzedzone skierowaniem.

Dzieciom i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Skawina, Miasta i Gminy Świątniki Górne oraz Gminy Mogilany w Powiecie Krakowskim oraz, na mocy odrębnego porozumienia i wskazania Małopolskiego Kuratora Oświaty, dzieciom niepełnosprawnym (z autyzmem, słabowidzącym, niewidomym, słabosłyszącym i niesłyszącym) z Powiatu Myślenickiego zapewniamy:

 • pełną diagnostykę psychologiczną (również neuropsychologiczną), logopedyczną (w tym neurologopedyczną) i pedagogiczną (w tym: surdopedagogiczną, oligofrenopedagogiczną, tyflopedagogiczną);
 • indywidualną i grupową terapię zaburzeń rozwoju psychomotorycznego i emocjonalnego;
 • pomoc psychologiczną w sytuacjach kryzysów życiowych;
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, terapię zaburzeń integracji sensorycznej i fizjoterapię;
 • terapię EEG-BFB;
 • terapię widzenia;
 • psychoterapię i terapię rodzin;
 • doradztwo zawodowe i pomoc w wyborze trybu kształcenia oraz zawodu.

Nauczycielom i Rodzicom oferujemy:

 • pomoc w sytuacji zaistnienia kryzysów wychowawczych;
 • wsparcie oddziaływań profilaktycznych i wychowawczych;
 • możliwość uczestnictwa w zajęciach psychoedukacyjnych i szkoleniowych, stosownie do zgłaszanych potrzeb i oferty Poradni.

Projekty realizowane przez Poradnię: KLIKNIJ TUTAJ.
 

ZAPISY
na wybrane formy zajęć grupowych
przyjmowane są w sekretariacie Poradni w godz. 8.00-19.00
oraz u osób prowadzących zajęcia


Aktualna oferta zajęć grupowych Poradni: KLIKNIJ TUTAJ.