Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

0°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   12.82   4.99   0.17
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

dyrektor-menedżer mgr Krystyna Droździewicz
ul. Kościuszki 10, 32-050 Skawina
tel.: 12 276 38 40
e-mail: poradniaskawina@interia.pl

www.poradnia.skawina.com.pl


Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 7.30-19.00


Zakres działalności:

Wszelkie usługi świadczone przez poradnię są bezpłatne i nie muszą być poprzedzone skierowaniem.

Dzieciom i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Skawina, Miasta i Gminy Świątniki Górne oraz Gminy Mogilany w Powiecie Krakowskim oraz, na mocy odrębnego porozumienia i wskazania Małopolskiego Kuratora Oświaty, dzieciom niepełnosprawnym (z autyzmem, słabowidzącym, niewidomym, słabosłyszącym i niesłyszącym) z Powiatu Myślenickiego zapewniamy:

 • pełną diagnostykę psychologiczną (również neuropsychologiczną), logopedyczną (w tym neurologopedyczną) i pedagogiczną (w tym: surdopedagogiczną, oligofrenopedagogiczną, tyflopedagogiczną);
 • indywidualną i grupową terapię zaburzeń rozwoju psychomotorycznego i emocjonalnego;
 • pomoc psychologiczną w sytuacjach kryzysów życiowych;
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, terapię zaburzeń integracji sensorycznej i fizjoterapię;
 • terapię EEG-BFB;
 • terapię widzenia;
 • psychoterapię i terapię rodzin;
 • doradztwo zawodowe i pomoc w wyborze trybu kształcenia oraz zawodu.

Nauczycielom i Rodzicom oferujemy:

 • pomoc w sytuacji zaistnienia kryzysów wychowawczych;
 • wsparcie oddziaływań profilaktycznych i wychowawczych;
 • możliwość uczestnictwa w zajęciach psychoedukacyjnych i szkoleniowych, stosownie do zgłaszanych potrzeb i oferty Poradni.

Projekty realizowane przez Poradnię: KLIKNIJ TUTAJ.
 

ZAPISY
na wybrane formy zajęć grupowych
przyjmowane są w sekretariacie Poradni w godz. 8.00-19.00
oraz u osób prowadzących zajęcia


Aktualna oferta zajęć grupowych Poradni: KLIKNIJ TUTAJ.