W załączniku protokół z VIII zwyczajnej  sesji Skawińskiej Rady Seniorów.