Przewodniczący Skawińskiej Rady Seniorów zawiadamia o zwołaniu VII sesji II kadencji SRS, która odbędzie się w Krzęcinie (świetlica) w dniu 16 grudnia 2021 roku o godz. 15:00.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Skawińskiej Rady Seniorów i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Powitanie radnych i zaproszonych gości.
  3. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z VI zwyczajnej sesji SRS.
  4. Informacja Przewodniczącego Skawińskiej Rady Seniorów o działalności między sesjami.
  5. Powołanie zespołu doradczego w sprawie zamieszczania informacji w Biuletynie Skawińskim.
  6. Poinformowanie o możliwości uzyskania środków finansowych z programu „Inicjatywa obywatelska”. Kontakt: p. Joanna Maryon-Golonka - (tel.: 12 277-01-34).
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Skawińskiej Rady Seniorów Marian Bylica


Źródło: RM