logotyp Zachowaj Trzeźwy Umysł

Uczniowie klas 1-3 Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance zakończyli realizację zadań kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Hasło przewodnie tegorocznej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - realizowanej w gminie Skawina - „W poszukiwaniu szczęścia”, towarzyszyło uczniom i nauczycielom Zespołu Placówek Oświatowych w Kopance podczas wspólnych zajęć, które dotyczyły tematów „Uczucia i emocje” oraz „Wyspa szczęścia”.

Uczniowie klasy 1a poprzez zabawę, ćwiczenia indywidualne i grupowe oraz prace plastyczne z wykorzystaniem kart pracy uczyli się rozpoznawać i opisywać uczucia oraz wiązać je z określoną sytuacją. Wszystkie działania, zabawy, wykonywane rysunki czy scenki mimiczne dodatkowo uczyły dzieci wzajemnej komunikacji, autoprezentacji, rozpoznawania emocji innych osób, jak też poszukiwania rozwiązań sytuacji problemowych.

Poprzez ćwiczenia, rozmowy, wykonanie ciekawych kart pracy uczniowie klasy 2a oswoili się z wyrażaniem i nazywaniem emocji, które towarzyszą im w codziennym życiu. Ze stwierdzeniem, że wszystkie emocje są tak samo ważne w życiu człowieka, nie chciała się zgodzić przynajmniej połowa klasy. Uczniowie przytaczali różne życiowe sytuacje, chcąc udowodnić, że emocje mogą być „złe” albo „dobre”. Celem przeprowadzanych zajęć było uświadomienie dzieciom m.in., że nie ma dobrych ani złych emocji, możemy mówić o emocjach przyjemnych oraz nieprzyjemnych. Niektóre emocje, jak smutek, złość czy strach są trudne, co nie znaczy, że niepotrzebne. Tworząc własne „Wyspy szczęścia” dzieci podkreślały różnice i podobieństwa w dążeniu do szczęścia. Zwróciły uwagę, że pojęcie i przeżywanie „szczęścia” wynika z indywidualności każdego człowieka. Pięknym podsumowaniem rozmów o szczęściu w klasie drugiej były wypowiedzi uczniów wskazujące na wartość rodziny: „Najbardziej w życiu uszczęśliwia mnie RODZINA”,
„ Najbardziej w życiu uszczęśliwia mnie DOM”.

Aktywne uczestnictwo w zajęciach pozwalało uczniom klasy 3a na efektywne kształtowanie i rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych. Rozmowy i dyskusje na temat przeżywanych emocji i towarzyszących im reakcji, doznań i refleksji wypełniały czas tych niecodziennych zajęć. Uczniowie z powagą i dojrzałością skupili się na omówieniu wielu aspektów szczęścia i przeżywaniu go na różne sposoby. Było poważnie, ale też wesoło i zabawnie. Wiele radości wzbudziły zajęcia, podczas których uczniowie wykonywali oryginalne „selfie”. Wspólnie spędzone chwile z pewnością budziły wiele pozytywnych wrażeń i emocji.

Przypomnijmy na terenie gminy Skawina realizowana jest ogólnopolska kampania profilaktyczno-edukacyjna „Zachowaj Trzeźwy Umysł” pod hasłem „W poszukiwaniu szczęścia”.

Ostatni rok postawił przed nami wiele nowych wyzwań związanych z pojawieniem się SARS-CoV-2. Skutki światowej pandemii odczuli zarówno dorośli, nastolatki jak i dzieci. Izolacja społeczna, wprowadzanie zdalnego lub hybrydowego nauczania oraz różnego rodzaju zakazy i obostrzenia spowodowały odczuwalne przez wszystkich obniżenie nastroju. Jak pokazują badania, obecnie wielu uczniów i ich rodziny doświadczają negatywnych emocji i dyskomfortu.

Tegoroczna kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” została przygotowana specjalnie z myślą o wsparciu dzieci i młodzieży oraz ich rodziców w tych trudnych chwilach.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na szczęście jako stan, który może się przejawiać w różnych aktywnościach życia codziennego. Poszczególne zadania zostały tak dobrane, aby umożliwić uczniom doznawanie i przeżywanie radosnych, pozytywnych emocji przy jednoczesnym doświadczaniu pozytywnej atmosfery pracy. Badania pokazują, że troska o prawidłowy rozwój psychofizyczny oraz budowanie poczucia wewnętrznego szczęścia są jednymi z ważnych czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi (eksperymentowaniem z alkoholem lub innymi substancjami zmieniającymi nastrój).

Do tegorocznej kampanii przystąpiło 13 placówek oświatowych z terenu gminy Skawina, które podejmują liczne działania profilaktyczne spójne z założeniami najnowszej edycji akcji, która stanowi jeden z elementów uzupełniających lokalny system profilaktyki.

Źródło: ZPO w Kopance/ CWR