Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych Przejdź do podstrony deklaracja dostępności

Menu

Projekty europejskie

Obwodnica - odcinek II i III

Obwodnica Skawiny - budowa drogi gminnej kl. GP - odc. II i III PROGRAM: Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013...

Skarby Blisko Krakowa

PROGRAM: Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 OŚ PRIORYTETOWA: 3. Turystyka i przemysł kulturowy DZIAŁANIE: 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej SCHEMAT: C. Rozwój produktów i...

Chodnik w Polance Hallera

PROGRAM: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013OŚ PRIORYTETOWA: 4. Wdrażanie Lokalnej Strategii RozwojuDZIAŁANIE: Odnowa i rozwój wsiWARTOŚĆ PROJEKTU: 399 044,30 złWARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 245 990,00 ...

Centrum Informacji Turystycznej

PROGRAM: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013OŚ PRIORYTETOWA: 4. Wdrażanie Lokalnej Strategii RozwojuDZIAŁANIE: Małe ProjektyWARTOŚĆ PROJEKTU: 44  649,00 złWARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 25  000,00  złOKRES REALIZACJI...

Wyposażenie Dworu

Zakup wyposażenia do Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie, służącego promocji lokalnego dziedzictwa i rozwijania aktywności społecznej. PROGRAM: Program Rozwoju Obszarów...

Gospodarka wolno-ściekowa

Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina PROGRAM: Infrastruktura i ŚrodowiskoDZIAŁANIE: 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej15 tys. RLMBENEFICIENT: Zakład Wodociągów i...

Szkoła w Jaśkowicach

Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły w Jaśkowicach PROGRAM: Małopolski Regionalny Program Operacyjny OŚ PRIORYTETOWA: 6. Spójność wewnątrzregionalna DZIAŁANIE:...

Sala gimnastyczna w Krzęcinie

Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Krzęcinie PROGRAM: Małopolski Regionalny Program Operacyjny OŚ PRIORYTETOWA: 6. Spójność wewnątrzregionalna...

Multicentrum

Multicentrum w Skawinie. Multimedialny punkt dostępu do internetu i usług publicznych. PROGRAM: Małopolski Regionalny Program Operacyjny OŚ PRIORYTETOWA: 1. Warunki...

Przebudowa rynku

Przebudowa Rynku w Skawinie. Rynek i jego okolica wizytówką miasta PROGRAM: Małopolski Regionalny Program Operacyjny OŚ PRIORYTETOWA: 6. Spójność wewnątrzregionalna...

Biblioteka Miejska / Muzeum

Przebudowa budynku Biblioteki Miejskiej i utworzenie Muzeum Miasta PROGRAM: Małopolski Regionalny Program Operacyjny OŚ PRIORYTETOWA: 6. Spójność wewnątrzregionalna DZIAŁANIE: 6.1. Rozwój...

Strefa Gospodarcza SAG

Rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej SAG PROGRAM: Małopolski Regionalny Program OperacyjnyOŚ PRIORYTETOWA: 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczegoDZIAŁANIE: 4.3. Tworzenie i rozwój stref...

Strefa Gospodarcza SAG – Etap II

Rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej w Skawinie – Etap II PROGRAM: Małopolski Regionalny Program Operacyjny OŚ PRIORYTETOWA: 4. Infrastruktura dla rozwoju...

Strefa Gospodarcza SAG – Etap III

PROGRAM:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA: 3. Przedsiębiorcza Małopolska DZIAŁANIE:  3.1 Strefy aktywności gospodarczej...

Strefa gospodarcza SOG

Rozwój Skawińskiego Obszaru Gospodarczego – Park Technologiczny PROGRAM: Małopolski Regionalny Program Operacyjny OŚ PRIORYTETOWA: 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego DZIAŁANIE: 4.3....

Zakład zagospodarowania

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Skawinie PROGRAM: Małopolski Regionalny Program Operacyjny OŚ PRIORYTETOWA: 7. Infrastruktura ochrony środowiska DZIAŁANIE: 7.3. Gospodarka odpadami WARTOŚĆ...

Boisko w Krzęcinie

Budowa boiska sportowego w Krzęcinie PROGRAM: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013OŚ PRIORYTETOWA: 4. Wdrażanie Lokalnej Strategii RozwojuDZIAŁANIE: Odnowa i rozwój wsiWARTOŚĆ...

Dwór w Radziszowie

PROGRAM: Małopolski Regionalny Program Operacyjny OŚ PRIORYTETOWA: 3. Turystyka i przemysł kulturowy DZIAŁANIE:3.2. Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego SCHEMAT A: Dziedzictwo kulturowe...

Kanalizacja dla Radziszowa 3A

Kanalizacja dla Radziszowa – zadanie 3 A – część prawobrzeżna Kanalizacja Radziszów (w ramach działania 3.A) złożony 15.07.2009...

Budowa sali gimnastycznej ZSO i SP nr2

Budowa sali gimnastycznej przy ZSO i SP nr 2 w Skawinie PROGRAM: Małopolski Regionalny Program OperacyjnyOŚ PRIORYTETOWA: 6. Spójność wewnątrzregionalnaDZIAŁANIE: 6.1....