Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

2°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   -   2.88   0.17
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   10.47   13.19
Leśna   9.71   12.43
Edwarda Warchałowskiego   11.61   14.44
Wytrzyszczek   -   -
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   10.15   12.79
Skawińska   12.3   14.88
Leona Petrażyckiego   8.87   11.47
Leona Petrażyckiego   7.44   9.57
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Projekty europejskie

Małopolska Tarcza Humanitarna. Wsparcie grantowe dla Gminy Skawina

Gmina Skawina zrealizowała zadanie pn. „Zwiększenie potencjału i możliwości Gminy Skawina w wieloaspektowym wsparciu uchodźców z Ukrainy”. W ramach...

Małopolska Tarcza Humanitarna. Wsparcie grantowe dla Gminy Skawina

Gmina Skawina zrealizowała zadanie pn. „Przeprowadzenie prac modernizacyjnych lokali wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego umożliwiających zakwaterowanie w...

Program Zdalna Szkoła

PROGRAM: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 DZIAŁANIE: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o...

Strefa Gospodarcza SAG – Etap III

PROGRAM:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA: 3. Przedsiębiorcza Małopolska DZIAŁANIE:  3.1 Strefy aktywności gospodarczej...

Promocja oraz popularyzacja szlaków i marki SBK

Celem operacji pn. "Promocja oraz popularyzacja szlaków i marki SBK" jest zwiększenie rozpoznawalności marki Skarbów Blisko Krakowa, promowanie...

Gmina Skawina chwyta wodę!

Celem operacji pn. GMINA SKAWINA CHWYTA WODĘ jest mitygacja efektów antropopresji na terenach wiejskich Gminy Skawina w kontekście...

Redukcja niskiej emisji II

Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Skawina - etap II PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020...

Czysta Energia Blisko Krakowa

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA: 4. Regionalna polityka energetyczna DZIAŁANIE: 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych...

Ośrodki wsparcia seniorów

Utworzenie placówek wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina Gmina Skawina/Miejsko Gminny Ośrodek...

Zintegrowany rozwój transportu

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA: 4. Regionalna polityka energetyczna DZIAŁANIE: 4.5 Niskoemisyjny transport miejski...