Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

3°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   18.4   8.62   1
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Komunikacja rowerowa

Infrastruktura i ruch rowerowyKomunikacja rowerowa

Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych pod kątem realizacji Planu mobilności dla Gminy Skawina wykazały wysoki stopień dostępności roweru wśród mieszkańców Gminy – 73,33% mieszkańców jest w posiadaniu roweru, przy czym 70,50% korzysta z niego w roli właściciela, natomiast 2,83% wypożycza rower w celu realizowania podróży.

Można stwierdzić, iż istnieje potencjał dla rozwoju ruchu rowerowego w obszarze Gminy oraz poza jej terenem. Rozwój ten uwarunkowany jest jednak zapewnieniem dobrze rozwiniętej, spójnej sieci dróg rowerowych o określonych parametrach oraz infrastruktury punktowej w postaci stojaków i innego rodzaju urządzeń przeznaczonych do obsługi ruchu rowerowego.

Na terenie Gminy Skawina zinwentaryzowano 2,3 km liniowej infrastruktury rowerowej w postaci ciągów pieszo – rowerowych oraz 76 km szlaków rowerowych, zrealizowanych w ramach produktu turystycznego Skarby Blisko Krakowa.

Istniejąca infrastruktura dla ruchu rowerowego

Na istniejących ciągach pieszo-rowerowych ruch zarówno pieszych, jak i rowerzystów odbywa się na całej powierzchni (zostały one oznakowane znakiem kompilacji C-13 i C-16 – droga dla pieszych i rowerów). Ciągi wyznaczono: wzdłuż obwodnicy Skawiny – od skrzyżowania z ul. Hałacińskiego oraz ul. Stanisława Chmielka  do ronda przy ul. Energetyków  oraz w obszarze wzmożonego ruchu pieszych i rowerzystów – w rejonie Centrum Kultury i Sportu. 

Dzięki zrealizowaniu projektu Budowy Kompleksowego Produktu Turystycznego "Skarby Blisko Krakowa" w Gminie Skawina pojawiło się 12 km nowych odcinków tras rowerowych wyznaczonych w części na wałach przeciwpowodziowych rzek Skawinki i Wisły, przez lasy Garcowiec i Bronaczowa, w miejscowości Radziszów oraz ze Skawiny do Bukowa przez Łysą Górę.

Pozostałe elementy liniowej infrastruktury rowerowej stanowią odcinki dróg wyłączonych z ruchu ogólnego, z dopuszczonym ruchem rowerów (oznakowane znakiem B1 – zakaz ruchu w obu kierunkach z tabliczką wskazującą, że znak nie dotyczy rowerów). Ruch rowerzystów dopuszczono w ten sposób w ciągu ul. Krzywej, na drodze pieszej od ul. Słonecznej do ul. Jana Pawła II oraz na terenie Parku Miejskiego. Dodatkowo  na jednokierunkowych ulicach naszego miasta, tj. ul. Ogrody, Wiklinowej, Przemysłowej i Polnej, został dopuszczony ruch rowerem „pod prąd”, czyli tzw. kontraruch rowerowy. Nowe zasady wprowadzone zostały na tych odcinkach, gdzie ulice były jednokierunkowe dla wszystkich pojazdów. To rozwiązanie umożliwia skracanie drogi, zwiększa wygodę i bezpieczeństwo rowerzystów poprzez ominięcie niebezpiecznych ulic i skrzyżowań, także ulic o znacznej różnicy wzniesień. Wprowadzenie kontraruchu jest jedną z form zachęcania mieszkańców do wyboru roweru jako środka transportu w mieście i gminie Skawina.

Komunikacja rowerowa

Mapa: KLIKNIJ TUTAJ

Komunikacja rowerowaProjekt Skarby Blisko Krakowa zakładał rozbudowę infrastruktury turystycznej w oparciu o istniejące zasoby gmin. W efekcie podjętych działań została utworzona sieć szlaków turystycznych, prowadzących przez tereny atrakcyjne krajobrazowo i przyrodniczo. Szlaki poprowadzone zostały przez gminy  Czernichów, Mogilany, Skawina i Świątniki Górne,  w połączeniu z trasami rowerowymi, przebiegającymi przez tereny gmin ościennych  tj. m.in. przez Kraków i Wieliczkę. Utworzono także sieć nowych szlaków tematycznych, odwołujących się do dziedzictwa historycznego i kulturowego partnerów projektu, oraz ścieżki edukacyjne w rezerwatach przyrody.


W ramach realizacji projektu rozbudowano, przebudowano lub zmodernizowano 173 km tras turystycznych, wybudowano 127 km nowych szlaków i 13 obiektów turystycznych: 12 punktów wypoczynkowych oraz centrum informacyjne szlaków w Świątnikach Górnych. Działania inwestycyjne obejmowały m.in. utwardzenie części dróg w celu przystosowania ich do ruchu pieszego i rowerowego, budowę punktów wypoczynkowych i miejsc postojowych oraz oznakowanie tras i rozmieszczenie tablic informacyjnych. Strona internetowa SBK: kliknij tutaj.

Stojaki rowerowe

Rowerzyści to stale rosnąca grupa klientów. Warto zachęcić ich instalując bezpieczne oraz wygodne stojaki rowerowe. W ciągu kilku lat przewiduje się duży wzrost osób korzystających na co dzień z roweru za sprawą nowo budowanej infrastruktury w postaci dróg i ścieżek rowerowych, uspokojonego ruchu samochodowego, wyniesionych przejazdów rowerowych itp.

Zarządzenie Nr 242.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia i wdrażania „Koncepcji rozwoju systemu rowerowego na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego” określa typ stojaków oraz sposób ich sytuowania - kliknij tutaj.

Zaleca się stosowanie stojaków w kształcie odwróconej litery "U", które umożliwiają oparcie oraz przypięcie, co najmniej dwóch rowerów niezależnie od rozmiaru ramy, szerokości opony czy też kształtu kierownicy. Jako standardowe wymiary tego typu stojaka należy przyjąć: długość 70 – 100 cm, wysokość 60-80 cm, średnica metalowego kształtownika zamkniętego o przekroju okrągłym 5-9 cm.

Komunikacja rowerowa

Ustawienie stojaków rowerowych powinno zapewniać bezpieczny i wygodny dostęp do rowerów.

Stojaki nie powinny być umieszczane blisko krawędzi jezdni, blisko ścian budynków (nie bliżej niż 1,0  m), ciągów pieszych czy tez dróg dla rowerów. Wokół stojaka powinny zostać zapewnione drogi dostępu o odpowiednich wymiarach.

Komunikacja rowerowa

Komunikacja rowerowa

Komunikacja rowerowa

Koszt ww. stojaków wykonanych z rury stalowej ocynkowanej wynosi od 250.00 zł Brutto.

Ideą działań w zakresie stojaków rowerowych jest wymiana tych rodzajów miejsc postojowych, które są przeznaczone wyłącznie do zaparkowania roweru przednim kołem (“wyrwikółka”) bez możliwości oparcia roweru, co może prowadzić do jego uszkodzenia. Ponadto, tego typu stojaki uniemożliwiają zastosowanie blokady typu U-lock znacznie utrudniającej kradzież. Oprócz uszkodzenia i kradzieży, tego typu stojaki stwarzają problem podczas parkowania roweru z umieszczonymi sakwami i koszykami.

Takie stojaki nie nadają się do bezpiecznego umieszczenia dziecka w foteliku przytwierdzonym do roweru, gdyż nie zapewniają stabilnego oparcia.

Komunikacja rowerowa

Mapa lokalizacji stojaków i samoobsługowych stacji napraw rowerów

Link (mapa widoczna po zalogowaniu): Kliknij tutaj


Samoobsługowe stacje naprawy rowerów

W grudniu 2016 roku dokonaliśmy zakupu czterech samoobsługowych stacji naprawy rowerów, które zostaną rozmieszczone na terenie gminy w miejscach najbardziej uczęszczanych przez rowerzystów. Za pomocą narzędzi, w jakie wyposażone zostały stacje, będzie można również napompować koła wózków osób niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych i dokonać drobnych napraw.Komunikacja rowerowa

Kilka przydatnych informacji na temat poprawnego użytkowania stacji:

Korzystając z pompki należy zwrócić uwagę na właściwy dobór otworu adaptera do typu zaworów (wentylka) w jaki wyposażone jest ogumienie pojazdu. Właściwy dobór (Auto, Presta, Dunlop) zapobiegnie uszkodzeniu wentylka i adaptera pompki, podczas pompowania kół. Po skorzystaniu z narzędzi należy odwiesić je na haczyki.Komunikacja rowerowa

Dla osób, które chciałyby uzyskać niezbędne porady w naprawie jednośladu, na stacjach przylepiono kody QR. Po zeskanowaniu urządzeniem obsługującym kody QR (np. smartphonem), kody odsyłają do filmów instruktażowych, które mogą pomóc użytkownikom w wykonaniu drobnych napraw we własnym zakresie.

Stacje zamontowane zostały w trzech miejscach na terenie miasta tj.: obok wjazdu do Parku Miejskiego, na skawińskim Rynku oraz na Miasteczku Komunikacyjnym przy ul. Witosa. Jedna samoobsługowa stacja naprawy rowerów w wersji mobilnej, będzie służyć rowerzystom podczas imprez.

Wiaty rowerowe

Komunikacja rowerowa

Masz pytania lub sugestie? Zapraszamy do kontaktu:

Roman Gdula: pracownik obsługi, oficer pieszo-rowerowy

e-mail: oficerrowerowy@gminaskawina.pl
tel.: 12 277 01 78