Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

22°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   18.38   5.94   0.26
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   -   -
Leśna   -   -
Edwarda Warchałowskiego   -   -
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   -   -
Skawińska   -   -
Leona Petrażyckiego   -   -
Leona Petrażyckiego   -   -
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Komunikacja rowerowa

Infrastruktura i ruch rowerowy

Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w ramach diagnozy sytuacji transportowej w Gminie Skawina wykazały wysoki stopień dostępności roweru wśród mieszkańców Gminy – 87,2% mieszkańców jest w posiadaniu co najmniej jednego roweru.

Komunikacja rowerowa

Można stwierdzić, iż istnieje w dalszym ciągu potencjał dla rozwoju ruchu rowerowego w obszarze Gminy oraz poza jej terenem. Rozwój ten uwarunkowany jest jednak zapewnieniem dobrze rozwiniętej, spójnej sieci dróg rowerowych o określonych parametrach oraz infrastruktury punktowej w postaci stojaków i innego rodzaju urządzeń przeznaczonych do obsługi ruchu rowerowego. Na przestrzeni ostatnich lat nastąpił skokowy przyrost tego typu infrastruktury na terenie gminy Skawina.

W 2022 r. zinwentaryzowano 17,53 km liniowej infrastruktury rowerowej (drogi dla pieszych i rowerów), 16 km dróg dla rowerów  oraz 76 km szlaków rowerowych, zrealizowanych w ramach produktu turystycznego Skarby Blisko Krakowa.

Ponadto rowerzyści mogą już korzystać z malowniczej trasy z pięknym widokiem na zieleń i panoramę Gminy Skawina. Długa, bo mająca ponad 11 kilometrów asfaltowa ścieżka Velo SKAwina jest alternatywą dla trasy Velo Małopolska biegnącej drogami publicznymi wzdłuż rzeki Wisły. Wiedzie od miasta Skawina aż do Jaśkowic. Łączy się także z Wiślaną Trasą Rowerową, siecią infrastruktury pieszo rowerowej w mieście Skawina oraz stanowi uzupełnienie tras w ramach sieci szlaków Skarby Blisko Krakowa. Zarówno rowerzyści jak i piesi doceniają prostą, równą drogę, kilka mostów, którymi mogą dostać się na drugą stronę Kanału Łączańskiego. Co ważne ścieżka pełni przede wszystkim ważną funkcję komunikacyjną dla mieszkańców gminy. Trasa przebiega przez obok stacji przesiadkowych Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na linii kolejowej nr 94, co pozwala wygodnie i bezpiecznie dotrzeć rowerem na pociąg. Ścieżka umożliwia też dotarcie z zachodniej części gminy do centrum omijając przy tym niebezpieczną drogę krajową 44. To także idealne miejsce do rekreacyjnej jazdy na rowerze, spacerów i spędzania czasu wolnego.

Istniejąca infrastruktura dla ruchu rowerowego

Na istniejących ciągach pieszo-rowerowych ruch zarówno pieszych, jak i rowerzystów odbywa się na całej powierzchni (zostały one oznakowane znakiem kompilacji C-13 i C-16 – droga dla pieszych i rowerów). Ciągi wyznaczono: wzdłuż obwodnicy Skawiny – od ronda przy ul. Krakowskiej w Sidzinie do ronda ul. Piłsudskiego, wzdłuż DW 953 do Rzozowa, na terenie miasta i sołectwa Radziszów. W okolicy przystanków autobusowych oraz przy ul. Krakowskiej rozdzielono ruch pieszy od rowerowego. Powstały także drogi dla rowerów, użytkowników Urządzeń Transportu Osobistego (UTO) i Urządzeń Wspomagających Ruch (UWR) oraz hulajnóg elektrycznych przy ul. Kolejowej i Bolesława Jamroza, na kanale Łączany-Skawina oraz wałach wiślanych Wiślana Trasa Rowerowa (WTR).    

Pozostałe elementy liniowej infrastruktury rowerowej stanowią odcinki dróg wyłączonych z ruchu ogólnego, z dopuszczonym ruchem rowerów (oznakowane znakiem B1 – zakaz ruchu w obu kierunkach z tabliczką wskazującą, że znak nie dotyczy rowerów). Ruch rowerzystów dopuszczono w ten sposób w ciągu ul. Estery, Krzywa, Szkoła SP1, przy obwodnicy (Pileckiego do Energetyków 1 km) Skawińskie Błonia 0,9 km, Park Miejski (2,5 km alejek). Dodatkowo na jednokierunkowych ulicach naszego miasta, tj. ul. Ogrody, Wiklinowej, Przemysłowej i Polnej, został dopuszczony ruch rowerem „pod prąd”, czyli tzw. kontraruch rowerowy (11 ulic). Zostały wyznaczone kontrapasy dla rowerzystów ul. Żwirki i Wigury, Niepodległości, na zachodniej i południowej pierzei Rynku. Nowe zasady wprowadzone zostały na tych odcinkach, gdzie ulice były jednokierunkowe dla wszystkich pojazdów. To rozwiązanie umożliwia skrócenie drogi, zwiększa wygodę i bezpieczeństwo rowerzystów poprzez ominięcie niebezpiecznych ulic i skrzyżowań, także ulic o znacznej różnicy wzniesień. Wprowadzenie kontraruchu i jazda po kontrapasie  jest formą jedną z form zachęcania mieszkańców do wyboru roweru jako środka transportu w mieście i gminie Skawina. Sieć połączeń rowerowych uzupełniają ulice o uspokojonym ruchu samochodów na których wprowadzono “Tempo 30” jest ich około 13 kilometrów na terenie miasta, oraz Strefy Zamieszkania a także odseparowane od ruchu samochodów pobocze i chodnik z dopuszczonym ruchem rowerem.

Mapa istniejącej liniowej infrastruktury rowerowej

Mapa istniejącej liniowej infrastruktury rowerowej 

Mapa: kliknij tutaj

Logo projektu Skarby Blisko Krakowa

Projekt Skarby Blisko Krakowa zakładał rozbudowę infrastruktury turystycznej w oparciu o istniejące zasoby gmin. W efekcie podjętych działań została utworzona sieć szlaków turystycznych, prowadzących przez tereny atrakcyjne krajobrazowo i przyrodniczo. Szlaki poprowadzone zostały przez gminy  Czernichów, Mogilany, Skawina i Świątniki Górne,  w połączeniu z trasami rowerowymi, przebiegającymi przez tereny gmin ościennych  tj. m.in. przez Kraków i Wieliczkę. Utworzono także sieć nowych szlaków tematycznych, odwołujących się do dziedzictwa historycznego i kulturowego partnerów projektu, oraz ścieżki edukacyjne w rezerwatach przyrody.

W ramach realizacji projektu rozbudowano, przebudowano lub zmodernizowano 173 km tras turystycznych, wybudowano 127 km nowych szlaków i 13 obiektów turystycznych: 12 punktów wypoczynkowych oraz centrum informacyjne szlaków w Świątnikach Górnych. Działania inwestycyjne obejmowały m.in. utwardzenie części dróg w celu przystosowania ich do ruchu pieszego i rowerowego, budowę punktów wypoczynkowych i miejsc postojowych oraz oznakowanie tras i rozmieszczenie tablic informacyjnych. Strona internetowa SBK: kliknij tutaj.

Stojaki rowerowe

Na terenie miasta i gminy do 2022 roku stworzono blisko 900 stanowisk postojowych dla rowerów i siedemdziesiąt do parkowania hulajnóg, w tym 160 zadaszonych.

Rowerzyści to stale rosnąca grupa klientów. Warto zachęcić ich instalując bezpieczne oraz wygodne stojaki rowerowe. W ciągu następnych lat przewiduje się duży wzrost osób korzystających na co dzień z roweru za sprawą nowo budowanej infrastruktury w postaci dróg i ścieżek rowerowych, uspokojonego ruchu samochodowego, wyniesionych przejazdów rowerowych itp.

Zarządzenie Nr 242.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia i wdrażania „Koncepcji rozwoju systemu rowerowego na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego” określa typ stojaków oraz sposób ich sytuowania - kliknij tutaj.

Zaleca się stosowanie stojaków w kształcie odwróconej litery "U", które umożliwiają oparcie oraz przypięcie, co najmniej dwóch rowerów niezależnie od rozmiaru ramy, szerokości opony czy też kształtu kierownicy. Jako standardowe wymiary tego typu stojaka należy przyjąć: długość 70 – 100 cm, wysokość 60-80 cm, średnica metalowego kształtownika zamkniętego o przekroju okrągłym 5-9 cm.

Stojak rowerowy typu U


Ustawienie stojaków rowerowych powinno zapewniać bezpieczny i wygodny dostęp do rowerów.

Stojaki nie powinny być umieszczane blisko krawędzi jezdni, blisko ścian budynków (nie bliżej niż 1,0  m), ciągów pieszych czy też dróg dla rowerów. Wokół stojaka powinny zostać zapewnione drogi dostępu o odpowiednich wymiarach.

Rowery ustawione na stojakach rowerowych

Schematy usytuowania miejsc parkingowych


Wiata rowerowa

Koszt ww. stojaków wykonanych z rury stalowej ocynkowanej wynosi ok. 280 zł brutto.

Ideą działań w zakresie stojaków rowerowych jest wymiana tych rodzajów miejsc postojowych, które są przeznaczone wyłącznie do zaparkowania roweru przednim kołem (tzw. “wyrwikółka”) bez możliwości oparcia roweru, co może prowadzić do jego uszkodzenia. Ponadto, tego typu stojaki uniemożliwiają zastosowanie blokady typu U-lock znacznie utrudniającej kradzież. Oprócz uszkodzenia i kradzieży, tego typu stojaki stwarzają problem podczas parkowania roweru z umieszczonymi sakwami i koszykami.

Takie stojaki nie nadają się do bezpiecznego umieszczenia dziecka w foteliku przytwierdzonym do roweru, gdyż nie zapewniają stabilnego oparcia.

Stojaki rowerowe niezapewniające stabilnego oparcia

Mapa lokalizacji stojaków i samoobsługowych stacji napraw rowerów

Link: kliknij tutaj


Samoobsługowe stacje naprawy rowerów

Samoobsługowe stacje naprawy rowerów zostały rozmieszczone na terenie gminy w miejscach najbardziej uczęszczanych przez rowerzystów. Za pomocą narzędzi, w jakie wyposażone zostały stacje, będzie można również napompować koła wózków osób niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych i dokonać drobnych napraw.

Samoobsługowa stacja naprawy rowerów

Kilka przydatnych informacji na temat poprawnego użytkowania stacji:

Kod QR - samoobsługowa stacja naprawy rowerów

Korzystając z pompki należy zwrócić uwagę na właściwy dobór otworu adaptera do typu zaworów (wentylka) w jaki wyposażone jest ogumienie pojazdu. Właściwy dobór (Auto, Presta, Dunlop) zapobiegnie uszkodzeniu wentylka i adaptera pompki podczas pompowania kół. Po skorzystaniu z narzędzi należy odwiesić je na haczyki.

Dla osób, które chciałyby uzyskać niezbędne porady w naprawie jednośladu, na stacjach przylepiono kody QR. Po zeskanowaniu urządzeniem obsługującym kody QR (np. smartphonem), kody odsyłają do filmów instruktażowych, które mogą pomóc użytkownikom w wykonaniu drobnych napraw we własnym zakresie.

Stacje zamontowane zostały w trzech miejscach na terenie miasta tj.: obok wjazdu do Parku Miejskiego, na skawińskim Rynku, na Miasteczku Komunikacyjnym przy ul. Witosa, Skawińskim Centrum Komunikacyjnym oraz przy dworze Dzieduszyckich w Radziszowie. 

Wiaty rowerowe

Wiata rowerowa

Rowerem po gminie

Jest to broszura informacyjna prezentująca walory Skarby Blisko Krakowa oraz zawierająca informacje dotyczące zasad zachowania na drodze dla użytkowników jednośladów. Zachęca do aktywnego wypoczynku z wykorzystaniem istniejących szlaków, promuje komunikację rowerową, która może być przyczynkiem do częstszego korzystania przez mieszkańców z roweru w codziennych podróżach. Dzięki temu rzadziej będą korzystali z samochodu, co w bezpośredni sposób będzie pozytywnie oddziaływało na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu (m.in. przez redukcję CO2). Ponadto broszura stanowi element dydaktyczny wykorzystywany w trakcie pracy z dziećmi w szkołach.

Link do publikacji: kliknij tutaj

Stworzono ponadto kilka filmów promujących Skarby Blisko Krakowa oraz istniejącą infrastrukturę rowerową na obszarze Gminy Skawina.

Link do filmów: kliknij tutajMasz pytania lub sugestie? Zapraszamy do kontaktu:

Roman Gdula: pracownik obsługi, oficer pieszo-rowerowy

e-mail: oficerrowerowy@gminaskawina.pl
tel.: 12 277 01 78