Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

7°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   8.54   1.55   0.58
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   16.83   22.5
Tyniecka   -   -
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   20.43   30.36
Skawińska   18.77   25.7
Leona Petrażyckiego   17.52   24.64
Leona Petrażyckiego   11.38   15.57
Wspólna   19.47   27.99
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Konta bankowe

Dane do faktury:

Gmina Skawina
ul. Rynek 1, 32-050 Skawina
NIP: 679-10-23-301
REGON: 351555588


Gospodarowanie odpadami: opłaty z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego.

Jeśli takiego nie posiadasz - zgłoś się do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie (ul.  Rynek 1, pok. 2).  

Podatek od: nieruchomości, rolny, leśny należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego wyszczególniony na każdej decyzji.

Podatek od:
środków transportowych oraz opłaty: skarbowa, planistyczna, za zajęcie pasa drogowego, za koncesje alkoholowe, mandaty, użytkowanie wieczyste, czynsz najmu i dzierżawny, wykupy działek i mieszkań należy wpłacać na rachunek bieżący, jak niżej:

KBS O/Skawina ul. Słowackiego 1
Nr konta: 47 8591 0007 0020 0560 0013 0001 (rachunek bieżący)


Wadium przetargowe oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

KBS O/Skawina ul. Słowackiego 1
Nr konta: 36 8591 0007 0020 0560 0013 0005 


Adres ePUAP Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie

/umigskawina/SkrytkaESP