Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

23°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   33.66   3.65   1.49
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Konta bankowe

Dane do faktury:

Gmina Skawina
ul. Rynek 1, 32-050 Skawina
NIP: 679-10-23-301
REGON: 351555588


Gospodarowanie odpadami: opłaty z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego.

Jeśli takiego nie posiadasz - zgłoś się do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie (ul.  Rynek 1, pok. 2).  

Podatek od: nieruchomości, rolny, leśny należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego wyszczególniony na każdej decyzji.

Podatek od:
środków transportowych oraz opłaty: skarbowa, planistyczna, za zajęcie pasa drogowego, za koncesje alkoholowe, mandaty, użytkowanie wieczyste, czynsz najmu i dzierżawny, wykupy działek i mieszkań należy wpłacać na rachunek bieżący, jak niżej:

KBS O/Skawina ul. Słowackiego 1
Nr konta: 47 8591 0007 0020 0560 0013 0001 (rachunek bieżący)


Wadium przetargowe oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

KBS O/Skawina ul. Słowackiego 1
Nr konta: 36 8591 0007 0020 0560 0013 0005 


Adres ePUAP Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie

/umigskawina/SkrytkaESP