Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

20°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   9.65   11.43   0.11
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Wspieraj lokalnie - 1,5% dla Skawiny

Przekaż                    1,5% w gminie Skawina
„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe" class="redactor-linkify-object">https://www.pitax.pl/pit-37/">PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.


Wykaz organizacji szkół z terenu Gminy Skawina, na które podczas rocznego rozliczenia podatkowego można przekazać swoje 1,5%.

 • NIEZALEŻNY ZWIĄZEK HARCERSTWA CZERWONY MAK IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO
  KRS: 0000100052
 • STOWARZYSZENIE RODZICÓW ORAZ PRZYJACIÓŁ DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DAJ NADZIEJĘ
  KRS: 0000364205
 • STOWARZYSZENIE "RÓWNA SZANSA" NA RZECZ DZIECI Z ZABURZENIAMI ROZWOJU
  KRS: 0000548264
 • SKAWIŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DLA ZWIERZĄT
  KRS: 0000445475, Cel szczegółowy: SKAWINA
 • RODZINNY DOM DZIECKA „DAR SERCA” SKAWINA
  KRS: 0000037031, Cel szczegółowy: 124
 • JADŁODAJNIA DLA UBOGICH
  KRS: 0000207658, Cel szczegółowy: JADŁODAJNIA W SKAWINIE
 • FUNDACJA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
  KRS: 0000451410
 • POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG MAŁOPOLSKI
  KRS: 0000088851
  , Cel szczegółowy: Koło w Skawinie
 • PARAFIALNY KLUB SPORTOWY "CEDRONKA"
  KRS: 0000727479
 • ORKIESTRA SYGNAŁ Z RADZISZOWA
  KRS: 0000507234, 
  Cel szczegółowy: 85455
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA SKAWINA II (KORABNIKI)
  KRS: 0000150603,
  Cel szczegółowy: OSP Skawina II, 32-050 Skawina, ul. St. Wyspiańskiego 7
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JAŚKOWICACH
  KRS: 0000116212,
  Cel szczegółowy: OSP Jaśkowice ul. Krakowska 32 , 32-051 Jaśkowice
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOPANCE
  KRS: 0000116212,
  Cel szczegółowy: OSP KOPANKA ul.StraŻacka 4, 32-050 Kopanka
 • STOWARZYSZENIE OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA "Przyjaciół Św. Floriana" w Borku Szlacheckim
  KRS: 0000440259
 • SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA "ZIPI INKLUZJA"
  KRS: 0000270261,
  Cel szczegółowy: SSP ZIPI INKLUZJA 10014
 • NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "ZIPI INKLUZJA"
  KRS: 0000270261,
  Cel szczegółowy: Niepubliczne Przedszkole ZIPI INKLUZJA 10017
 • NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PARKOWE SKRZATY"
  KRS: 0000270261,
  Cel szczegółowy: NP Parkowe Skrzaty 10018
 • PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 W SKAWINIE
  KRS 0000052078, Cel szczegółowy: Przedszkole Samorządowe nr 1 w Skawinie
 • PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SKAWINIE
  KRS 0000052078, Cel szczegółowy: Przedszkole Samorządowe nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Skawinie
 • PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 W SKAWINIE
  KRS 0000052078 , Cel szczegółowy: Przedszkole Samorządowe nr 3 w Skawinie
 • PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 W SKAWINIE
  KRS 0000052078, Cel szczegółowy : Przedszkole Samorządowe nr 5 w Skawinie
 • PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6 Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM W SKAWINIE
  KRS 0000052078, Cel szczegółowy : Przedszkole Samorządowe nr 6 z Oddziałem Żłobkowym w Skawinie
 • PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W RADZISZOWIE
  KRS 0000052078
  , Cel szczegółowy: Przedszkole Samorządowe w Radziszowie
 • PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W WIELKICH DROGACH Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W FACIMIECHU
  KRS 0000052078
  , Cel szczegółowy: Przedszkole Wielkie Drogi
 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SKAWINIE
  KRS 0000052078
  , Cel szczegółowy: Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie
 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W SKAWINIE
  KRS 0000052078
  , Cel szczegółowy: Szkoła Podstawowa nr 3 w Skawinie
 • ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. JANUSZA KORCZAKA W KOPANCE
  KRS 0000052078
  , Cel szczegółowy : Zespół Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance
 • SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZISZOWIE
  KRS: 0000052078, Cel szczegółowy: Szkoła Podstawowa w Radziszowie
 • SZKOŁA PODSTAWOWA W ZELCZYNIE
  KRS: 0000270261, Cel szczegółowy: Szkoła Podstawowa w Zelczynie
 • ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BORKU SZLACHECKIM
  KRS: 0000270261, Cel szczegółowy: Zespół Placówek Oświatowych w Borku Szlacheckim
 • ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WOLI RADZISZOWSKIEJ
  KRS: 0000052078, Cel szczegółowy: Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej
 • ZSP KRZĘCIN
  KRS: 00002734922, Cel szczegółowy: Szczep Harcerski „Memoria” z Krzęcina
 • SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W SKAWINIE
  KRS: 0000052078, Cel szczegółowy: Szkoła Muzyczna I stopnia w Skawinie