Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

20°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   9.65   11.43   0.11
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Kultura

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - kultura 2024

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,...

Uwaga: zmiana ogłoszenia o konkursie - kultura 2024

W Zarządzeniu Nr 11.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - kultura 2024

Aktualizacja 23.01.2024 r.: W zarządzeniu nr 11.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 12 stycznia 2024 r. zmienia się treść Załącznika nr 1...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - kultura 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - kultura 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - kultura 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - kultura 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3...