Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

15°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   9.74   5.82   0.18
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   8.02   9.61
Leśna   -   -
Edwarda Warchałowskiego   -   -
Wytrzyszczek   -   -
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   -   -
Skawińska   -   -
Leona Petrażyckiego   -   -
Leona Petrażyckiego   -   -
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Zdrowie publiczne

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - zdrowie publiczne 2024

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 14–16 w związku z art. 2 pkt. 3a, 3b, art. 13 pkt. 3...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - zdrowie publiczne 2024 (Szkoła dla Rodziców)

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 14–16 w związku z art. 2 pkt. 3a, 3b, art. 13 pkt. 3...

Uwaga: zmiana ogłoszenia o konkursie: zdrowie publiczne 2024 (Szkoła dla Rodziców)

W Zarządzeniu Nr 45.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - zdrowie publiczne 2024

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu „Zdrowia publicznego” w 2024 r. Wysokość środków publicznych przeznaczonych...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - zdrowie publiczne 2024 (Szkoła dla Rodziców)

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu „Zdrowia publicznego” w 2024 r. (Szkoła dla Rodziców). Wysokość...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert "Zdrowie publiczne 2023"

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu „Zdrowia publicznego” w 2023 r....

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - zdrowie publiczne 2023 - II nabór

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu „Zdrowia publicznego” w 2023 r. Wysokość środków publicznych przeznaczonych...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - promocja honorowego krwiodawstwa 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 15 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

Zmiana składu komisji - promocja honorowego krwiodawstwa 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o zmianie składu komisji ds. oceny ofert konkursowych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z...

Unieważnienie otwartego konkursu ofert - Zdrowie publiczne w 2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym (...) realizacji zadania publicznego z zakresu: "Zdrowia publicznego...

Zmiana składu komisji - zdrowie publiczne 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o zmianie składu komisji ds. oceny ofert konkursowych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - promocja honorowego krwiodawstwa 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu „Ochrona i promocja zdrowia – promocja honorowego krwiodawstwa...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - zdrowie publiczne 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu „Zdrowia publicznego” w 2023 r. Wysokość środków publicznych przeznaczonych...