Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

13°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   6.49   4.06   0.14
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   14.84   18.1
Leśna   9.94   12.29
Edwarda Warchałowskiego   12.23   14.65
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   -   -
Skawińska   15.69   18.55
Leona Petrażyckiego   15.36   19.48
Leona Petrażyckiego   13.29   16.91
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Sport

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – imprezy sportowe 2024

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 15 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

Uwaga: zmiana składu komisji - imprezy sportowe 2024

W zarządzeniu nr 6.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez...

Uwaga: zmiana ogłoszenia o konkursie - imprezy sportowe 2024

Burmistrz Miasta i Gminu Skawina informuje o zmianie składu komisji ds. oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - szkolenie sportowe 2024

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 15 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - imprezy sportowe 2024

Aktualizacja 23.01.2024 r.: W zarządzeniu nr 6.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 8 stycznia 2024 r. wprowadza się zmiany w § 5 ust. 2 pkt 2 (dotyczy procedury uzupełnienia braków...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - piłka nożna 2024

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie § 7 ust. 11 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XIII/171/19 Rady Miejskiej w...

Uwaga: zmiana ogłoszenia o konkursie - piłka nożna 2024

W związku z omyłką pisarską, w zarządzeniu nr 307.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - szkolenie sportowe 2024

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - piłka nożna 2024

Aktualizacja 23.11.2023 r.: W związku z omyłką pisarską, w zarządzeniu nr 307.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 20 listopada 2023 r. wprowadza się...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - imprezy sportowe 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 15 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...