Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

3°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   18.68   9.23   0.8
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Sport

Uwaga: zmiana ogłoszenia o konkursie - szkolenie sportowe 2023

W celu uszczegółowienia zapisów dotyczących beneficjentów zadania publicznego oraz oczekiwanych rezultatów realizacji zadania publicznego, w zarządzeniu nr 351.2022 Burmistrza Miasta i Gminy...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - piłka nożna 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs projektów na realizację zadania publicznego z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – działalność wspierająca rozwój...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - szkolenie sportowe 2023

Aktualizacja 7.12.2022 r.: W celu uszczegółowienia zapisów dotyczących beneficjentów zadania publicznego oraz oczekiwanych rezultatów realizacji zadania publicznego, w zarządzeniu nr 351.2022 wprowadza się...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - imprezy lekkoatletyczne 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 15 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity:...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - imprezy sportowe 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 15 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity:...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - imprezy lekkoatletyczne 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – organizacja imprez, zawodów, turniejów...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - szkolenie sportowe 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 15 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity:...

Uwaga: zmiana ogłoszenia o konkursie - imprezy sportowe 2022

W zarządzeniu Nr 2.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - piłka nożna 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie § 7 ust. 11 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XIII/171/19 Rady Miejskiej w...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - imprezy sportowe 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – imprezy sportowo-rekreacyjne i turystyczne, zawody,...