Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

14°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   33.32   6   0.68
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   12.88   16.74
Leśna   12.34   16.56
Edwarda Warchałowskiego   13.59   17.85
Wytrzyszczek   -   -
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   14.67   20
Skawińska   13.68   17.57
Leona Petrażyckiego   8.64   11.72
Leona Petrażyckiego   8.67   11.58
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Sport

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - imprezy sportowe 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 15 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - szkolenie sportowe 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 15 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - piłka nożna 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie § 7 ust. 11 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XIII/171/19 Rady Miejskiej w...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - imprezy sportowe 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3...

Uwaga: zmiana ogłoszenia o konkursie - szkolenie sportowe 2023

W celu uszczegółowienia zapisów dotyczących beneficjentów zadania publicznego oraz oczekiwanych rezultatów realizacji zadania publicznego, w zarządzeniu nr 351.2022 Burmistrza Miasta i Gminy...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - piłka nożna 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs projektów na realizację zadania publicznego z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – działalność wspierająca rozwój...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - szkolenie sportowe 2023

Aktualizacja 7.12.2022 r.: W celu uszczegółowienia zapisów dotyczących beneficjentów zadania publicznego oraz oczekiwanych rezultatów realizacji zadania publicznego, w zarządzeniu nr 351.2022 wprowadza się...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - imprezy lekkoatletyczne 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 15 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity:...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - imprezy sportowe 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 15 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity:...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - imprezy lekkoatletyczne 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – organizacja imprez, zawodów, turniejów...