Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

24°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   12.78   2.63   0.06
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Sport

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - imprezy lekkoatletyczne 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 15 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity:...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - imprezy sportowe 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 15 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity:...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - imprezy lekkoatletyczne 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – organizacja imprez, zawodów, turniejów...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - szkolenie sportowe 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 15 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity:...

Uwaga: zmiana ogłoszenia o konkursie - imprezy sportowe 2022

W zarządzeniu Nr 2.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - piłka nożna 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie § 7 ust. 11 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XIII/171/19 Rady Miejskiej w...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - imprezy sportowe 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – imprezy sportowo-rekreacyjne i turystyczne, zawody,...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - szkolenie sportowe 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - zajęcia sportowo-rekreacyjne, szkolenia sportowe”...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - piłka nożna 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert  na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – działalność wspierająca rozwój...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - imprezy sportowe 2021

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i...

Uwaga: sprostowanie omyłek pisarskich w ogłoszeniu o konkursie - szkolenie sportowe

Uprzejmie informujemy, że w Zarządzeniu Nr 267.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego...

Uwaga: sprostowanie omyłek pisarskich w ogłoszeniu o konkursie - rozgrywki ligowe

Uprzejmie informujemy, że w Zarządzeniu Nr 266.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego...

Uwaga: zmiana składu komisji - imprezy sportowe 2021

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą składu komisji zmienia się treść Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 292.2020 Burmistrza Miasta i Gminy...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - szkolenie sportowe 2021

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - piłkarskie rozgrywki ligowe 2021

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - imprezy sportowe 2021

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert  na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3...