Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-6°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   47.9   2.1   0.39
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   -   -
Leśna   31.55   45.94
Edwarda Warchałowskiego   28.83   41.53
Wytrzyszczek   15.98   20.56
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   25.56   37.99
Skawińska   31.08   44.52
Leona Petrażyckiego   15.93   21.72
Leona Petrażyckiego   11.48   14.97
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Aktualności GP

Sortuj:

Zawiadomienia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o umieszczeniu w publicznie dostępnych wykazach dokumentów dotyczących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w...

18 stycznia 2023

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA Na podstawie art. 21, ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 16 grudnia 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania...

16 grudnia 2022

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA z dnia 16 grudnia 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 30 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta...

3 października 2022

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA z dnia 30 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 25 marca 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta...

28 marca 2022

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA z dnia  25 marca 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta...

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina dotycząca dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w wykładanym do publicznego wglądu projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania...

11 marca 2022

Przedmiotem procedury planistycznej jest zmiana tekstu planu w zakresie ustaleń dla terenu sportu i rekreacji, oznaczonego na rysunku planu symbolem A4US. Nie wprowadza...

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina dotycząca dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w wykładanym do publicznego wglądu projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania...

11 marca 2022

Przedmiotem procedury planistycznej jest zmiana rysunku planu w rejonie obwodnicy Miasta i ulic: Skawińskiej i Za Górą, w zakresie likwidacji fragmentu drogi...

Zawiadomienia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o umieszczeniu w publicznie dostępnych wykazach danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,...

9 marca 2022

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA Na podstawie art. 21, ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października...

Zawiadomienia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o umieszczeniu w publicznie dostępnych wykazach danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,...

9 marca 2022

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA Na podstawie art. 21, ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach...

1 lutego 2022

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA z dnia 1 lutego 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania ...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach...

1 lutego 2022

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA z dnia 1 lutego 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania ...

Zawiadomienie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

18 listopada 2021

ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 49 i art. 85 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2021...

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina dotycząca tworzenia danych przestrzennych dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach...

12 listopada 2021

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA W związku z art. 67a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...

Zawiadomienia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o umieszczeniu w publicznie dostępnych wykazach dokumentów dotyczących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w...

15 października 2021

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA Na podstawie art. 21, ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października...

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina dotycząca dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w wykładanym do publicznego wglądu projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania...

8 października 2021

                            INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA dotycząca dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w wykładanym do publicznego wglądu projekcie zmiany miejscowego planu...

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina dotycząca braku wniosków do sporządzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych...

6 października 2021

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina dotycząca braku wniosków do sporządzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych,...

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina dotycząca braku wniosków do sporządzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych.

6 października 2021

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina dotycząca braku wniosków do sporządzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych,...