Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

3°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   18.15   9.86   0.82
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Aktualności GP

Sortuj:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 30 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta...

3 października 2022

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA z dnia 30 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 25 marca 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta...

28 marca 2022

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA z dnia  25 marca 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta...

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina dotycząca dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w wykładanym do publicznego wglądu projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania...

11 marca 2022

Przedmiotem procedury planistycznej jest zmiana tekstu planu w zakresie ustaleń dla terenu sportu i rekreacji, oznaczonego na rysunku planu symbolem A4US. Nie wprowadza...

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina dotycząca dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w wykładanym do publicznego wglądu projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania...

11 marca 2022

Przedmiotem procedury planistycznej jest zmiana rysunku planu w rejonie obwodnicy Miasta i ulic: Skawińskiej i Za Górą, w zakresie likwidacji fragmentu drogi...

Zawiadomienia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o umieszczeniu w publicznie dostępnych wykazach danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,...

9 marca 2022

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA Na podstawie art. 21, ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października...

Zawiadomienia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o umieszczeniu w publicznie dostępnych wykazach danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,...

9 marca 2022

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA Na podstawie art. 21, ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach...

1 lutego 2022

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA z dnia 1 lutego 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania ...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach...

1 lutego 2022

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA z dnia 1 lutego 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania ...

Zawiadomienie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

18 listopada 2021

ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 49 i art. 85 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2021...

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina dotycząca tworzenia danych przestrzennych dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach...

12 listopada 2021

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA W związku z art. 67a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...

Zawiadomienia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o umieszczeniu w publicznie dostępnych wykazach dokumentów dotyczących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w...

15 października 2021

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA Na podstawie art. 21, ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października...

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina dotycząca dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w wykładanym do publicznego wglądu projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania...

8 października 2021

                            INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA dotycząca dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w wykładanym do publicznego wglądu projekcie zmiany miejscowego planu...

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina dotycząca braku wniosków do sporządzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych...

6 października 2021

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina dotycząca braku wniosków do sporządzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych,...

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina dotycząca braku wniosków do sporządzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych.

6 października 2021

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina dotycząca braku wniosków do sporządzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych,...

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych – etap I

8 września 2021

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA  z dnia 7 września 2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania...

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany MPZP - Uchwała Nr XXXII/476/21

20 lipca 2021

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Skawinie uchwały Nr XXXII/476/21 z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do...