Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

2°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   -   -   0.16
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   9.88   12.54
Leśna   8.88   11.3
Edwarda Warchałowskiego   11.71   14.36
Wytrzyszczek   -   -
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   9.03   11.64
Skawińska   10.57   12.74
Leona Petrażyckiego   8.64   11.27
Leona Petrażyckiego   7.35   9.41
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Komitet Rewitalizacji

Jednym z elementów partycypacji społecznej obejmującej przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający udział interesariuszy jest powołanie Komitetu Rewitalizacji.

Czym jest Komitet Rewitalizacji?

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza.

Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji ustala się w drodze uchwały Rady Miejskiej. Podjęcie uchwały jest poprzedzone konsultacjami społecznymi, po zakończeniu których opracowuje się informację podsumowującą ich przebieg a także wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Burmistrz po podjęciu przez Radę Miejską powyższej uchwały powołuje w drodze zarządzenia Komitet Rewitalizacji.

Bardzo istotną kwestią jest wyłonienie członków komitetu spośród jak najszerszego grona interesariuszy wyznaczonych obszarów, co daje gwarancję przeprowadzenia procesu rewitalizacji w zgodzie z potrzebami lokalnej społeczności.

Skład Komitetu Rewitalizacji (2019-2022):

Prezydium:

Tomasz Stawowy - Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji

Elżbieta Gutierrez - Zastępca Przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji

Tomasz Papież -  Zastępca Przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji

Członkowie:

Bała Zdzisława, Bednarczyk Mirosław,  Bylica Antoni, Byrska Ewa, Czekaj Franciszek, Ćwierz – Szczurek Krystyna, Dudek Joanna, Fugiel Marek, Gutierrez Elżbieta, Jaskuła Krzysztof, Jeleński Tomasz, Kałwa Grażyna, Klimas Grzegorz, Knapik Grzegorz, Konarski Józef, Lasota Piotr, Lelek Grzegorz,  Łukasik Małgorzata, Martyna Łukasz, Maryon - Golonka Joanna, Marzec Marek, Niechaj Józef, Ostrogórska Mira, Papież Tomasz, Pijocha Janusz, Pyzik Anna, Rączka Janina, Romański Sergiusz, Samborski Łukasz, Sapała Antoni, Spyrka Małgorzata, Stawowy Tomasz, Szczurek Bogusława, Śliwa Mirosław, Tomczak Józef, Wątor Kmita Katarzyna, Wojtanowska Marta,  Wrzoszczyk Andrzej, Wrzoszczyk Daniel, Zając Eugeniusz, Zgrzywa Magdalena

Skład Komitetu Rewitalizacji (2016-2018):

Prezydium:

Tadeusz Kmieć - Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji

Elżbieta Gutierrez - Zastępca Przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji

Daniel Wrzoszczyk -  Zastępca Przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji

Członkowie:

Bała Zdzisława, Bednarczyk Mirosław, Bugajski Tomasz, Bylica Antoni, Byrska Ewa, Czekaj Franciszek, Ćwierz – Szczurek Krystyna, Dudek Joanna, Fugiel Marek, Gutierrez Elżbieta, Jaskuła Krzysztof, Jeleński Tomasz, Kałwa Grażyna, Klimas Grzegorz, Kmieć Tadeusz, Knapik Grzegorz, Konarski Józef, Koń Grażyna, Kościelny Karol, Lasota Piotr, Lelek Grzegorz, Łukasik Małgorzata, Martyna Łukasz, Marzec Marek, Niechaj Józef, Ostrogórska Mira, Pijocha Janusz, Pyzik Anna, Rączka Janina, Romański Sergiusz, Samborski Łukasz, Sapała Antoni, Spyrka Małgorzata, Stawowy Tomasz, Szczurek Bogusława, Śliwa Mirosław, Tomczak Józef, Wojtanowska Marta, Wrzoszczyk Daniel, Zając Eugeniusz, Zgrzywa Magdalena
 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Strategii: