Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

2°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   5.15   3.28   0.17
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   10.47   13.19
Leśna   9.71   12.43
Edwarda Warchałowskiego   11.61   14.44
Wytrzyszczek   -   -
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   10.15   12.79
Skawińska   12.3   14.88
Leona Petrażyckiego   8.87   11.47
Leona Petrażyckiego   7.44   9.57
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie zwana CEIDG) jest rejestrem przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Rejestr prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz.1829).
Adres strony internetowej: www.ceidg.gov.pl.


Osoba fizyczna składa wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz na elektronicznej platformie usług administracji publicznej. System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku. Wniosek do CEIDG złożony na formularzu elektronicznym musi być opatrzony podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Osoby nie posiadające ww. podpisów elektronicznych mogą również złożyć wniosek o wpis do CEIDG na formularzu CEIDG-1 w wybranym przez siebie urzędzie gminy osobiście albo wysłać listem poleconym (własnoręczność podpisu musi być potwierdzona przez notariusza). Organ gminy przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Wniosek CEIDG-1 stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Formularz, instrukcja jego wypełnienia oraz możliwość elektronicznej rejestracji znajdują się na stronie CEIDG. W ciągu siedmiu dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej należy udać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), celem wybrania odpowiednich składek. Przedsiębiorca zgłasza, jakie składki będzie za siebie odprowadzał na drukach ZZA (tylko ubezpieczenie zdrowotne) lub ZUA (ubezpieczenie społeczne i zdrowotne).


KRAJOWA INFORMACJA PODATKOWA

1 lipca 2011 r. minęło pięć lat od powstania Krajowej Informacji Podatkowej Ministerstwa Finansów – ogólnokrajowej infolinii podatkowej zorganizowanej na bazie doświadczeń innych krajów. Przez ten czas konsultanci udzielili podatnikom 6 mln odpowiedzi. Udzielanie informacji telefonicznej to najważniejsze, ale nie jedyne zadanie konsultantów KIP. Przygotowują oni również informacje z zakresu podatków publikowane m.in. w prasie codziennej oraz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, a w okresie składania rozliczeń rocznych, w ramach akcji Szybki PIT, służą podatnikom pomocą w składaniu zeznań.

Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00:

  • z tel. stacjonarnego: 801 055 055
  • z tel. komórkowego: 22 330 0330

Więcej informacji na stronie: Krajowej Informacji Informacji Podatkowej (kliknij, aby przejść).ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Aby odnaleźć informację dotyczącą adresu i godzin funkcjonowania właściwej jednostki terenowej ZUS należy wpisać w okno wyszukiwania dostępne na stronie www.zus.pl nazwę miejscowości. Następnie na wyświetlonej stronie należy odnaleźć właściwą terenową jednostkę ZUS.

Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS:

  • infolinia czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00
  • tel.: 801 400 987 lub 22 560 16 00

Więcej informacji w poradnikach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.