Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

4°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   13.51   3.39   0.26
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Zrzeszenia przedsiębiorców

Podkrakowska Izba Gospodarcza w Skawinie

Podkrakowska Izba Gospodarcza


Rynek 12, 32-050 Skawina,
Tel.: 12 291 26 10
e-mail: podkrakowska@prokonto.pl

www.pig.biz.pl

W roku 2003 grupa 27 przedsiębiorców postanowiła utworzyć w Skawinie organizację, skupiającą lokalnych przedsiębiorców. 28 maja 2003 roku zawiązał się Komitet Założycielski, który do września 2004 roku przekonał do idei utworzenia organizacji zrzeszającej przedsiębiorców ponad 200 podmiotów gospodarczych. Tego samego roku, 11 października odbył się Zjazd Założycielski, na którym powstała Podkrakowska Izba Gospodarcza z siedzibą w Skawinie.

Celem Podkrakowskiej Izby Gospodarczej w Skawinie jest:

  • rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej,
  • podtrzymywanie zaufania do instytucji własności prywatnej i rynku,
  • upowszechnianie tradycyjnej etyki pracy i interesu
  • oraz przyczynianie się tą drogą do poprawy ekonomicznej sytuacji mieszkańców regionu.


Reprezentowanie interesów przedsiębiorców przez Izbę polega głównie na ochronie przed ingerencją i decyzjami administracji państwowej i lokalnej, na odpowiednim oddziaływaniu i wpływaniu na politykę gospodarczą regionu i administracji samorządowej oraz organizowaniu warunków i środków zapewniających członkom izby ekspansję gospodarczą na rynku lokalnym i zagranicznym.


Działalnością Izby jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej, podtrzymywanie zaufania do instytucji własności prywatnej i rynku, upowszechnianie tradycyjnej etyki pracy i interesu oraz przyczynianie się tą drogą do poprawy ekonomicznej sytuacji obywateli i Państwa.

 

  Skawińskie Stowarzyszenie Przedsiębiorczości

PREZES Józef Bobek
ul. Bukowska 1, 32-050 Skawina