Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

2°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   5.15   3.28   0.16
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   9.88   12.54
Leśna   8.88   11.3
Edwarda Warchałowskiego   11.71   14.36
Wytrzyszczek   -   -
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   9.03   11.64
Skawińska   10.57   12.74
Leona Petrażyckiego   8.64   11.27
Leona Petrażyckiego   7.35   9.41
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Projekty krajowe

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli...

PROGRAM: Małopolskie OSP 2023 WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 154 970,00 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 45 000,00 zł OKRES REALIZACJI ZADANIA: 30-06-2023 do 29-12-2023 r. Opis...

Zakup elementów wyposażenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Ochodza

ORGANIZATOR: Urząd Marszałkowski Województwa MałopolskiegoPROGRAM: Małopolskie świetlice wiejskie 2023WARTOŚĆ ZADANIA: 20 246,00 złWARTOŚĆ DOTACJI: 14 172,20 złOKRES REALIZACJI ZADANIA: 24-10-2023 do 29-12-2023...

Zakończenie projektu „Strażacy z Gminy Skawina łapią deszczówkę”,

W grudniu 2023 r. zakończono projekt „Strażacy z Gminy Skawina łapią deszczówkę”, który został zrealizowany przy wsparciu finansowym...

Renowacja i konserwacja kapliczki w Jurczycach

Zadanie zrealizowane przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego. Nazwa zadania: Wykonanie Renowacji I Konserwacji Kapliczki Najświętszej Marii Panny w...

Wykonanie prac remontowo-budowlanych wraz z zakupem materiałów budowlanych w budynku...

PROGRAM: Małopolskie OSP 2023WARTOŚĆ INWESTYCJI: 58 000,00 złWARTOŚĆ POMOCY FINANSOWEJ: 22 000,00 złOKRES REALIZACJI ZADANIA: 30-06-2023 do 29-12-2023 r.  Opis ZADANIA:Zasadniczym celem robót...

Zakup wyposażenia piknikowego dla Sołectwa Polanka Hallera

PROGRAM: Małopolska Wieś 2023WARTOŚĆ POMOCY FINANSOWEJ: 10 000,00 złOKRES REALIZACJI ZADANIA: 17-08-2023 r. do 15-11-2023 r. Opis ZADANIA:W ramach przyznanej...

Zakup wyposażenia piknikowego dla Sołectwa Krzęcin

PROGRAM: Małopolska Wieś 2023WARTOŚĆ POMOCY FINANSOWEJ: 10 000,00 złOKRES REALIZACJI ZADANIA: 17-08-2023 r. do 15-11-2023 r. Opis ZADANIA:W ramach przyznanej...

Zakup wyposażenia piknikowego oraz remont świetlicy wiejskiej w Grabiu

PROGRAM: Małopolska Wieś 2023 WARTOŚĆ POMOCY FINANSOWEJ: 20 000,00 zł OKRES REALIZACJI ZADANIA: 17-08-2023 r. do 15-11-2023 r. Opis ZADANIA:...

Rozbudowa drogi gminnej 600976K w Rzozowie

Nowa inwestycja w Rzozowie. Zakres zadania obejmuje remont i przebudowę odcinka byłej drogi wojewódzkiej nr 953 od ronda...

Zakup odzieży specjalistycznej z przeznaczeniem dla OSP Facimiech, OSP Krzęcin,...

ORGANIZATOR: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego WARTOŚĆ ZADANIA: 48 058,63  zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 37 265,00 zł OKRES REALIZACJI ZADANIA: 10-11-2022 do...