Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

22°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   13.56   5.88   0.19
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Program Czyste Powietrze

Realizacja Programu Czyste Powietrze w Gminie Skawina

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 1837
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 803
 • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 12 408 896,29 zł

*stan na dzień 30.06.2024 r.

Gminy punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze

Gminni konsultanci, wspierają mieszkańców w zakresie udzielania informacji o zasadach programu oraz w procesie składania wniosku o dofinansowanie i późniejszym rozliczeniu dotacji. Punkt zlokalizowany jest w Wydziale Ochrony Powietrza Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie (ul. Rynek 12, Skawina) i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj.: 

 • poniedziałek w godzinach 8:00 – 17:00
 • wtorek - czwartek w godzinach 7.30 – 15.30 
 • piątek w godzinach 7:30 – 14:30

Ekodoradcy Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie pomagają mieszkańcom gminy w przygotowaniu dokumentów do rozliczenia dofinansowania, jednakże to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jest odpowiedzialny za wypłatę dotacji w ramach programu Czyste Powietrze.

Czyste Powietrze to rządowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne poprzez wymianę ich źródeł ciepła oraz termomodernizację.

Dla kogo?

Dla osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami:

 • budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
 • lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą (maksymalnie dwa wyodrębnione lokale w budynku).

Na co?

 • wymiana kopciucha, czyli nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowy efektywny i ekologiczny kocioł,
 • modernizacja instalacji grzewczej (w tym montaż kolektorów słonecznych)
 • ocieplenie budynku,
 • wymiana okien i drzwi,
 • zakup rekuperacji, czyli wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • audyt energetyczny

Audyt energetyczny i kompleksowa termomodernizacja

Możliwość kompleksowej termomodernizacji budynku, służy bezpieczeństwu cieplnemu gospodarstw domowych. Efektywne energetycznie domy to mniejsze koszty ogrzewania i lepsza jakość powietrza. Audyt energetyczny pomoże uzyskać inwestorowi kompletną informację o potrzebach budynku oraz wykaże optymalny zakres prac, których realizacja przyczyni się do obniżenia rachunków za ogrzewanie budynku.

Progi dochodowe i maksymalne kwoty dotacji:

1) Część I dla poziomu podstawowego

 • maksymalna kwota dotacji: 66 tys. zł
 • dochód roczny właściciela/beneficjenta do 135 tys. zł

2) Część II dla poziomu podwyższonego 

 • maksymalna kwota dotacji: 99 tys. zł
 • progi dochodowe: 1894 lub 2651 zł netto (gosp. wieloosobowe lub jednoosobowe)

3) Część III dla poziomu najwyższego 

 • maksymalna kwota dotacji: 135 tys. zł
 • progi dochodowe: 1090 lub 1526 zł netto (gosp. wieloosobowe lub jednoosobowe)

Wnioskodawca, który zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania powinien uzyskać do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie (zgodnie z miejscem zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. Zaświadczenia o dochodach w Gminie Skawina są wydawane przez Centrum Usług Społecznych (dawniej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina. Zaświadczenie ważne jest przez 3 miesiące od daty jego wystawienia.

Prefinansowanie

Prefinansowanie to po prostu zaliczka – część dotacji, którą wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej wypłaca na rachunek bankowy wykonawcy w ramach zawartej umowy. Dotacja z prefinansowaniem obejmuje wypłatę:

 • zaliczki przed rozpoczęciem prac – maksymalnie do wysokości 50% przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia
 • pozostałej części dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w umowie po wykonaniu całości inwestycji i złożeniu wniosku o płatność.

DOTACJA KROK PO KROKU

 1. Poznaj zasady programu
 2. Ustal zakres niezbędnych prac w Twoim budynku
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty
 4. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie
 5. Zawarcie umowy o dofinansowanie
 6. Zrealizuj inwestycję, złóż wnioski o płatność

Wprowadzone zmiany od 14 czerwca 2024 roku

Informacje o ostatnich zmianach wprowadzonych w programie znajdą Państwo w artykule: link.

Przydatne linki: