Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

2°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   5.15   3.28   0.17
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   10.47   13.19
Leśna   9.71   12.43
Edwarda Warchałowskiego   11.61   14.44
Wytrzyszczek   -   -
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   10.15   12.79
Skawińska   12.3   14.88
Leona Petrażyckiego   8.87   11.47
Leona Petrażyckiego   7.44   9.57
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Program Czyste Powietrze

Realizacja Programu Czyste Powietrze w Gminie Skawina

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 1753
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 733
 • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 11 393 386,24 zł

*stan na dzień 31.03.2024 r.


Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. do: 

 • wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakupu i montażu nowych źródeł ciepła spełniających wymagania Programu, 
 • docieplenia przegród budynku, 
 • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, 
 • instalacji odnawialnych źródeł energii, 
 • montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. 

Szczegółowe informacje na temat programu Czyste Powietrze dostępne są na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/ lub https://www.wfos.krakow.pl/.


Gminy punkt informacyjno – konsultacyjny programu Czyste Powietrze

Gminni konsultanci, wspierają mieszkańców w zakresie udzielania informacji o zasadach programu oraz w procesie składania wniosku o dofinansowanie i późniejszym rozliczeniu dotacji. Punkt zlokalizowany jest w Wydziale Ochrony Powietrza Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie (ul. Rynek 12, Skawina) i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj.: 

 • poniedziałek w godzinach 8:00 – 17:00
 • wtorek - czwartek w godzinach 7.30 – 15.30 
 • piątek w godzinach 7:30 – 14:30


Ekodoradcy Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie pomagają mieszkańcom w przygotowaniu dokumentów do rozliczenia dofinansowania, jednakże to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jest odpowiedzialny za wypłatę dotacji w ramach programu Czyste Powietrze.


Od 3 stycznia 2023 roku obowiązują nowe zasady w programie „Czyste Powietrze”:

 • podwyższenie progów dochodowych,
 • podniesienie kwot dotacji do poszczególnych inwestycji,
 • umożliwienie ponownego zawnioskowania o dofinansowanie do termomodernizacji.

Zmiany w programie „Czyste Powietrze” są odpowiedzią na potrzeby beneficjentów jak również sytuacją gospodarczą. W nowej odsłonie programu szczególnie promowane jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji, która służy bezpieczeństwu cieplnemu gospodarstw domowych. Efektywne energetycznie domy to mniejsze koszty ogrzewania i lepsza jakość powietrza.


Nowe progi dochodowe i maksymalne kwoty dotacji:

1) Część I dla poziomu podstawowego:

 • maksymalna kwota dotacji: 66 tys. 
 • dochód roczny właściciela/beneficjenta do 135 tys. zł

2) Część II dla poziomu podwyższonego 

 • maksymalna kwota dotacji: 99 tys. zł
 • progi dochodowe: 1894 lub 2651 zł netto (gosp. wieloosobowe lub jednoosobowe)

3) Część III dla poziomu najwyższego 

 • maksymalna kwota dotacji: 135 tys. zł
 • progi dochodowe: 1090 lub 1526 zł netto (gosp. wieloosobowe lub jednoosobowe)


Wnioskodawca, który zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania powinien uzyskać do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie (zgodnie z miejscem zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. Zaświadczenia o dochodach w Gminie Skawina są wydawane przez Centrum Usług Społecznych (dawniej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina. 


Sprawdź, jaka jest procedura wnioskowania poprzez gminny punkt konsultacyjny: 

 1. Przygotuj dane niezbędne do przygotowania wniosku (lista znajduje się w załączniku).
 2. Ekodoradca przygotuje dla Ciebie wniosek, następnie ustali termin spotkania celem podpisania wniosku.
 3. Wniosek zostanie przekazany przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, gdzie nastąpi jego ocena i decyzja o udzieleniu dotacji.
 4. Pracownik merytoryczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie poinformuje Cię o statusie Twojego wniosku (nastąpi to w przeciągu miesiąca od daty złożenia wniosku).
 5. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i zatwierdzeniu przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie otrzymasz listownie pismo z informacją o zawartej umowie wraz z jej numerem, informacją o maksymalnej możliwej wysokości dofinansowania i nieprzekraczalnym terminie rozliczenia dotacji. 


Przydatne linki: