Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

23°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   9.72   2.31   0.05
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Odpady inne niż komunalne

Uwaga przedsiębiorco - obowiązek uzyskania wpisu do BDO!

Od 1 stycznia 2020 r. wprowadzony zostaje obowiązek prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości odpadów w rejestrze BDO. Przedsiębiorcom wprowadzającym produkty, produkty w opakowaniach...