Od 1 stycznia 2020 r. wprowadzony zostaje obowiązek prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości odpadów w rejestrze BDO. Przedsiębiorcom wprowadzającym produkty, produkty w opakowaniach i gospodarującym odpadami komunalnymi przypominamy o uzyskaniu obowiązkowego wpisu do rejestru BDO.


Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o odpadach BDO to system teleinformatyczny, który dysponuje bazą danych o podmiotach wprowadzających do obrotu produkty i produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Obowiązkiem wpisu do BDO objęte są podmioty, które:

  • wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów;
  • wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.
     

W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych, mogą to być salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne, firmy budowlane, zakłady mechaniki samochodowej czy podmioty wytwarzające odpady niebezpieczne.
 

Od nowego roku firma transportująca i odbierająca odpady nie będzie mogła odebrać odpadów w sposób legalny, jeśli nie zostanie wygenerowana przez Państwa elektroniczna karta przekazania odpadu w systemie BDO. Aby móc wygenerować ww. dokument należy zarejestrować się w Rejestrze BDO.

Sprawdź, czy Twoje Przedsiębiorstwo musi zarejestrować się w Rejestrze-BDO: TUTAJ

Wpisu do Rejestru w odniesieniu do posiadaczy odpadów mających miejsce zamieszkania lub miejsce wykonywania działalności na terenie naszej Gminy dokonuje Marszałek Województwa Małopolskiego, po przedłożeniu do 31 grudnia 2019 r. odpowiedniego wniosku. Pełne informacje w tym zakresie dostępne są pod adresem: TUTAJ


Rejestr jest integralną częścią Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO); został on uruchomiony 24 stycznia 2018 r. BDO jest systemem informatycznym utworzonym na podstawie przepisów ww. ustawy o odpadach. Od 1 stycznia 2020 r. planowane jest uruchomienie kolejnych modułów systemu BDO, tj. modułu ewidencji i modułu sprawozdawczości. Moduły te będą umożliwiały podmiotom wpisanym do ww. Rejestru, prowadzenie ewidencji odpadów oraz składanie corocznych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami, produktami i opakowaniami. Wnioski rejestrowe, aktualizacyjne, wykreślające z rejestru BDO jak również przekazanie sprawozdań za 2019 r. wynikających z ustawy o odpadach można będzie od 1 stycznia 2020 r. złożyć tylko i wyłącznie w formie elektronicznej  poprzez indywidualne konto w BDO.


BDO administrowany jest przez Ministerstwo Środowiska; wyczerpujące dane o BDO dostępne są pod adresem: TUTAJ
 

Jednocześnie informujemy, że każdy podmiot posiadający konto w BDO będzie musiał posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany.
 

Podpis zaufany można założyć m.in. logując się do konta w swoim systemie banku lub innego przedsiębiorcy, który ma zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego więcej informacji na stronie: www.pz.gov.pl

Profil zaufany można potwierdzić w naszym urzędzie - Rynek 14 pok. nr 1 w godzinach urzędowania.