Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

2°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   -   3.28   0.17
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   10.47   13.19
Leśna   9.71   12.43
Edwarda Warchałowskiego   11.61   14.44
Wytrzyszczek   -   -
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   10.15   12.79
Skawińska   12.3   14.88
Leona Petrażyckiego   8.87   11.47
Leona Petrażyckiego   7.44   9.57
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Infrastruktura pieszo-rowerowa

Bardzo często można się spotkać z kombinacją znaku C-13/C-16 (droga dla rowerów/droga dla pieszych). Oba symbole (pieszego i roweru) są umieszczone na jednej tabliczce i podzielone kreską poziomą, bądź pionową – oznaczają one drogę dla pieszych i rowerzystów, popularnie nazywaną ciągiem pieszo-rowerowym (CPR), na którym dopuszcza się tylko ruch pieszych i rowerów. Ruch pieszych i rowerzystów odbywa się na całej powierzchni, jeżeli symbole oddzielone są kreską poziomą. Ruch pieszych i rowerzystów odbywa się odpowiednio po stronach drogi wskazanych na znaku, jeżeli symbole oddzielone są kreską pionową.

Idea ciągów ma poprawić bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów w codziennych podróżach do przystanków transportu zbiorowego. Aktywne przemieszczanie się mieszkańców przyczyni się do rozwoju aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w Gminie Skawina.

Lista zadań związanych z rozwojem infrastruktury pieszo-rowerowej została kompleksowo opracowana w przyjętym Uchwałą Nr XIX/257/16 z dnia 25 maja 2016 roku Rady Miejskiej w Skawinie „Planie Mobilności dla Gminy Skawina”. Jego realizacja została częściowo ujęta w projekcie pn. „Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w Gminie Skawina w relacji z KrOF”, który będzie realizowany przez Gminę Skawina dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 4.5.1. – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zakres projektu zakłada budowę ciągów pieszo-rowerowych:

  • w Skawinie na ul. Radziszowskiej, Żeromskiego, Żwirki i Wigury, Kublińskiego, w obrębie basenu, Popiełuszki, os. Ogrody, Kazimierza Wielkiego, Korabnickiej, Krakowskiej, Kolejowej, Niepodległości, Tynieckiej;
  • w Radziszowie na ul. Zawodzie, Jana Pawła II i Skawińskiej.

W kolejnych latach Gmina Skawina planuje utworzenie ciągu pieszo-rowerowego w Rzozowie od drogi wojewódzkiej do stacji PKP, jak również na Kanale Łączany - Skawina od Jaśkowic do Kopanka.