Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

14°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   23.98   6.18   0.69
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   14.53   19.02
Leśna   9.11   12.24
Edwarda Warchałowskiego   12.02   15.8
Wytrzyszczek   -   -
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   11.96   16.03
Skawińska   12.84   16.51
Leona Petrażyckiego   8.23   11.36
Leona Petrażyckiego   7.06   9.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Infrastruktura pieszo-rowerowa

Bardzo często można się spotkać z kombinacją znaku C-13/C-16 (droga dla rowerów/droga dla pieszych). Oba symbole (pieszego i roweru) są umieszczone na jednej tabliczce i podzielone kreską poziomą, bądź pionową – oznaczają one drogę dla pieszych i rowerzystów, popularnie nazywaną ciągiem pieszo-rowerowym (CPR), na którym dopuszcza się tylko ruch pieszych i rowerów. Ruch pieszych i rowerzystów odbywa się na całej powierzchni, jeżeli symbole oddzielone są kreską poziomą. Ruch pieszych i rowerzystów odbywa się odpowiednio po stronach drogi wskazanych na znaku, jeżeli symbole oddzielone są kreską pionową.

Idea ciągów ma poprawić bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów w codziennych podróżach do przystanków transportu zbiorowego. Aktywne przemieszczanie się mieszkańców przyczyni się do rozwoju aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w Gminie Skawina.

Lista zadań związanych z rozwojem infrastruktury pieszo-rowerowej została kompleksowo opracowana w przyjętym Uchwałą Nr XIX/257/16 z dnia 25 maja 2016 roku Rady Miejskiej w Skawinie „Planie Mobilności dla Gminy Skawina”. Jego realizacja została częściowo ujęta w projekcie pn. „Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w Gminie Skawina w relacji z KrOF”, który będzie realizowany przez Gminę Skawina dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 4.5.1. – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zakres projektu zakłada budowę ciągów pieszo-rowerowych:

  • w Skawinie na ul. Radziszowskiej, Żeromskiego, Żwirki i Wigury, Kublińskiego, w obrębie basenu, Popiełuszki, os. Ogrody, Kazimierza Wielkiego, Korabnickiej, Krakowskiej, Kolejowej, Niepodległości, Tynieckiej;
  • w Radziszowie na ul. Zawodzie, Jana Pawła II i Skawińskiej.

W kolejnych latach Gmina Skawina planuje utworzenie ciągu pieszo-rowerowego w Rzozowie od drogi wojewódzkiej do stacji PKP, jak również na Kanale Łączany - Skawina od Jaśkowic do Kopanka.