Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-2°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   42.1   2.98   0.64
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   -   -
Leśna   12.52   16.47
Edwarda Warchałowskiego   23.65   33.01
Wytrzyszczek   14.81   19
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   22.96   33.33
Skawińska   25.96   36.23
Leona Petrażyckiego   12.76   16.67
Leona Petrażyckiego   10.71   13.92
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Infrastruktura pieszo-rowerowa

Bardzo często można się spotkać z kombinacją znaku C-13/C-16 (droga dla rowerów/droga dla pieszych). Oba symbole (pieszego i roweru) są umieszczone na jednej tabliczce i podzielone kreską poziomą, bądź pionową – oznaczają one drogę dla pieszych i rowerzystów, popularnie nazywaną ciągiem pieszo-rowerowym (CPR), na którym dopuszcza się tylko ruch pieszych i rowerów. Ruch pieszych i rowerzystów odbywa się na całej powierzchni, jeżeli symbole oddzielone są kreską poziomą. Ruch pieszych i rowerzystów odbywa się odpowiednio po stronach drogi wskazanych na znaku, jeżeli symbole oddzielone są kreską pionową.

Idea ciągów ma poprawić bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów w codziennych podróżach do przystanków transportu zbiorowego. Aktywne przemieszczanie się mieszkańców przyczyni się do rozwoju aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w Gminie Skawina.

Lista zadań związanych z rozwojem infrastruktury pieszo-rowerowej została kompleksowo opracowana w przyjętym Uchwałą Nr XIX/257/16 z dnia 25 maja 2016 roku Rady Miejskiej w Skawinie „Planie Mobilności dla Gminy Skawina”. Jego realizacja została częściowo ujęta w projekcie pn. „Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w Gminie Skawina w relacji z KrOF”, który będzie realizowany przez Gminę Skawina dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 4.5.1. – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zakres projektu zakłada budowę ciągów pieszo-rowerowych:

  • w Skawinie na ul. Radziszowskiej, Żeromskiego, Żwirki i Wigury, Kublińskiego, w obrębie basenu, Popiełuszki, os. Ogrody, Kazimierza Wielkiego, Korabnickiej, Krakowskiej, Kolejowej, Niepodległości, Tynieckiej;
  • w Radziszowie na ul. Zawodzie, Jana Pawła II i Skawińskiej.

W kolejnych latach Gmina Skawina planuje utworzenie ciągu pieszo-rowerowego w Rzozowie od drogi wojewódzkiej do stacji PKP, jak również na Kanale Łączany - Skawina od Jaśkowic do Kopanka.