Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

13°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   6.39   3.79   0.12
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   12.77   15.65
Leśna   8.46   10.35
Edwarda Warchałowskiego   12.31   14.88
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   -   -
Skawińska   14.31   16.91
Leona Petrażyckiego   13.7   17.38
Leona Petrażyckiego   12.23   15.47
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Stypendia sportowe

Lubisz aktywnie spędzać czas, posiadasz status amatora, osiągasz wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie na szczeblu wojewódzkim, międzynarodowym lub krajowym i jesteś mieszkańcem Gminy Skawina? Jeśli tak, zapraszamy do udziału w naszym programie stypendialnym (a jeśli mimo wysokich osiągnięć nie spełniasz warunków, wnioskuj o nagrodę sportową)!


Co, gdzie, jak:


STYPENDIA SPORTOWE:

 • przyznaje i cofa Burmistrz Miasta i Gminy Skawina;
 • przyznawane są zawodnikom, posiadającym status amatora, osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie na szczeblu wojewódzkim, międzynarodowym lub krajowym;
 • może otrzymać zawodnik mieszkający na stałe na terenie gminy Skawina i/lub rozliczający podatek dochodowy w Gminie Skawina;
 • może być wypłacane zawodnikowi do końca roku, w którym ukończył 25 lat;
 • wnioski za dany rok kalendarzowy należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 14, parter) - zawsze na podstawie aktualnie obowiązującego zarządzenia burmistrza (publikujemy je w „aktualnościach sportowych”);
 • podstawą obliczenia jest aktualnie obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone zgodnie z ustawą z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
 • więcej szczegółowych informacji znajdziecie w załącznikach.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA SPORTOWE:

 • przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Skawina;
 • przyznawane są za osiągnięcia indywidualne, zespołowe zawodnikom którzy nie są objęci systemem stypendialnym, trenerom, instruktorom, działaczom stowarzyszeń kultury fizycznej i klubów sportowych z siedzibą w gminie Skawina oraz niezrzeszonym zawodnikom, którzy nie są objęci systemem stypendialnym, zamieszkałym i/lub płacącym podatki w Gminie Skawina;


CO ZAWIERA WNIOSEK:

 • dane osobowe zawodnika (lub działacza/trenera sportowego),
 • dokument potwierdzający przynależność zawodnika do danego stowarzyszenia kultury fizycznej lub klubu sportowego (lub działacza/trenera sportowego);
 • opis osiągnięć sportowych zawodnika,
 • Zaświadczenie ze związku sportowego potwierdzające te osiągnięcia.

Wzory wniosków i załączników określone są  na podstawie zarządzenia burmistrza (publikujemy je w „aktualnościach sportowych”).

JAK PRZEBIEGA OCENA:

 • wnioski rozpatruje powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina komisja w składzie:
  a) burmistrz lub zastępca burmistrza,
  b) przedstawiciel komórki organizacyjnej Urzędu Miasta właściwej do spraw kultury fizycznej,
  c) przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej,
  d) dwóch przedstawicieli komisji Rady Miejskiej właściwej ds. sportu,
  e) przedstawiciel Centrum Kultury i Sportu w Skawinie,

która udziela Burmistrzowi stosownych rekomendacji.

AKTY PRAWNE:

zapraszamy do zapoznania się z kompletem załączników.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji, Sportu i Współpracy: