Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

23°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   9.27   2.37   0.05
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Pomoc społeczna

Unieważnienie otwartego konkursu ofert - schronienie dla bezdomnych 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - placówka wsparcia 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust....

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - pomoc społeczna 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust....

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - działalność charytatywna 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w...

Uwaga: zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu - placówka wsparcia 2022

Uprzejmie informujemy, że w Zarządzeniu Nr 301.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu...

Uwaga: sprostowanie omyłek pisarskich w ogłoszeniu o konkursie - placówka wsparcia 2022

Uprzejmie informujemy, że w Załączniku nr 6 do Zarządzenia Nr 301.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 30 listopada 2021 r....

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - schronienie dla bezdomnych 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Działania nakierowane na przeciwdziałanie...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - placówka wsparcia 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - pomoc społeczna 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Zapewnienie jednego gorącego posiłku...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - działalność charytatywna 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - pomoc społeczna 2021

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - działalność charytatywna 2021

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - działalność charytatywna 2021

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert  na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - pomoc społeczna 2021

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie  organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy...