Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

14°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   39.1   7.5   0.92
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   7.83   9.73
Leśna   8.24   10.38
Edwarda Warchałowskiego   9.03   11.8
Wytrzyszczek   6.94   9.15
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   -   -
Skawińska   -   -
Leona Petrażyckiego   -   -
Leona Petrażyckiego   -   -
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Pomoc społeczna

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - placówka wsparcia 2023

Na podstawie art. 17, ust. 1 pkt 3 w związku z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - pomoc społeczna 2023

Na podstawie art. 17, ust. 1 pkt 3 w związku z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - działalność charytatywna 2023

Na podstawie art. 17, ust. 1 pkt 3 w związku z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy...

Unieważnienie otwartego konkursu ofert - schronienie dla bezdomnych 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym (...) realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy...

Unieważnienie otwartego konkursu ofert - wsparcie opiekunów 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym (...) realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy...

Uwaga: zmiana ogłoszenia o konkursie - placówka wsparcia 2023

W związku ze zmianą planowanego terminu drugiego czytania uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skawina na 2023 rok w Zarządzeniu Nr 326.2022 Burmistrza...

Uwaga: zmiana ogłoszenia o konkursie - pomoc społeczna 2023

W związku ze zmianą planowanego terminu drugiego czytania uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skawina na 2023 rok w Zarządzeniu Nr 323.2022 Burmistrza...

Uwaga: zmiana ogłoszenia o konkursie - działalność charytatywna 2023

W związku ze zmianą planowanego terminu drugiego czytania uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skawina na 2023 rok w Zarządzeniu Nr 322.2022 Burmistrza...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - schronienie dla bezdomnych 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - wsparcie opiekunów 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia...