Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

4°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   -   3.25   0.28
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Pomoc społeczna

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - placówka wsparcia 2024

Na podstawie art. 17, ust. 1 pkt 3 w związku z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - posiłek 2024

Na podstawie art. 17, ust. 1 pkt 3 w związku z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej...

Unieważnienie otwartego konkursu ofert - schronienie dla bezdomnych 2024

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym (...) realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - placówka wsparcia 2024

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - posiłek 2024

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - schronienie dla bezdomnych 2024

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - placówka wsparcia 2023

Na podstawie art. 17, ust. 1 pkt 3 w związku z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - pomoc społeczna 2023

Na podstawie art. 17, ust. 1 pkt 3 w związku z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - działalność charytatywna 2023

Na podstawie art. 17, ust. 1 pkt 3 w związku z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy...

Unieważnienie otwartego konkursu ofert - schronienie dla bezdomnych 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym (...) realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy...