Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

10°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   13.7   2.55   1.33
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   9.17   11.45
Leśna   8.88   11.45
Edwarda Warchałowskiego   16.03   21.36
Wytrzyszczek   15.19   20.17
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   20.79   30.75
Skawińska   20.09   28.25
Leona Petrażyckiego   6.96   9.39
Leona Petrażyckiego   7.45   9.75
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Wkład własny

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - fundusz wkładu własnego 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - fundusz wkładu własnego 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych...

Uwaga: sprostowanie omyłek pisarskich w ogłoszeniu o konkursie - fundusz wkładu własnego

Uprzejmie informujemy, że w Zarządzeniu Nr 4.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - fundusz wkładu własnego 2021

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz...