Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-2°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   15.77   8.67   1.88
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina

Burmistrz Norbert Rzepisko

NORBERT RZEPISKO

e-mail: norbert.rzepisko@gminaskawina.pl

Burmistrz przyjmuje mieszkańców: 

 • poniedziałek godz.: 15:00-17:00
 • czwartek godz.: 8:00-10:00

Termin spotkania uzgadniany jest za pośrednictwem sekretariatu.
Interesantów przyjmuje Burmistrz oraz Zastępcy Burmistrza.


Sekretariat Burmistrza
:

Jolanta Szymańska
T: +48 12 2770 130, +48 12 276 31 26
F: +48 12 276 33 39
E: sekretariat@gminaskawina.pl

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
ul. Rynek 1, 32-050 Skawina
T: +48 12 2770 100
F: +48 12 2770 110
E: urzad@gminaskawina.pl
www.gminaskawina.pl

Absolwent:

 •       Wyższej Szkoły Pedagogicznej - historia.


Doświadczenie zawodowe:

 •     w latach 2014-2018 Pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; 
 •     25 lat pracy w zawodzie nauczyciela, nauczyciel dyplomowany;
 •     6 lat prowadzenie własnej firmy w branży budowlanej.


Doświadczenie w pracy społecznej i samorządowej:

 •       Radny Rady Miejskiej - dwie kadencje;
 •       Przewodniczący Rady Miejskiej w latach 2010-2012;
 •       Prezes stowarzyszenia Między Wisłą a Skawinką i Uczniowskiego Klubu Sportowego „Fratres”;
 •       Ławnik w sądzie okręgowym w Krakowie;
 •       Członek społecznej rady przy sanatorium w Radziszowie.

Ważniejsze kursy, szkolenia:

 •     Akademii Wychowania Fizycznego - wychowanie fizyczne - studia podyplomowe;
 •     Uniwersytetu Jagiellońskiego - marketing i zarządzanie - studia podyplomowe;
 •     Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - gospodarka i administracja publiczna.


Rodzina:
Żona, dwóch synów i córka.