Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

23°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   7.53   3.97   0.07
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Publikacja materiałów na stronie internetowej gminy i w mediach społecznościowych

Jak przygotować materiał do publikacji?


Tekst

 1. Materiały tekstowe przygotowane do publikacji na stronie www.gminaskawina.pl powinny zostać przygotowane i zapisane w pliku umożliwiającym edycję, np. MS Word.
 2. Lead (wstęp do publikacji) powinien zawierać najważniejsze informacje o nazwie wydarzenia, miejscu i organizatorach oraz krótko czego dotyczy (dotyczyło/ będzie dotyczyć), zgodnie z zasadami notatki prasowej: co? kto? gdzie? kiedy? jak? dlaczego? Lead wyświetlany na liście aktualności na stronie głównej ma ok. 280 znaków.
 3. Tekst powinien być napisany w trzeciej osobie, wyjątkiem jest cytat z imieniem i nazwiskiem jego autora. Przykłady: Stowarzyszenie ABC zorganizowało warsztaty…, Fundacja XYZ zaprasza na zajęcia… itp.
 4. Prosimy o pomijanie „Pan”, „Pani” przed funkcjami oraz przecinka pomiędzy funkcją a nazwiskiem (przykład: W ubiegłą sobotę Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 123 w Skawinie Jan Kowalski…). Wszędzie tam, gdzie nie są to funkcje jednostkowe, nazwy należy zapisywać małymi literami (przykład: Wszyscy prezesi stowarzyszeń obecni na spotkaniu…).
 5. Prosimy o stosowanie cudzysłowów apostrofowych, tj. „ ”.
 6. Tekst powinien być napisany w łatwym do zrozumienia języku. Zachęcamy do wydzielania akapitów i dodawania nagłówków, stosowania list oraz oznaczania ważnych informacji np. za pomocą pogrubionej czcionki.
 7. Jeśli wydarzenie jest objęte honorowym patronatem, finansowane bądź współfinansowane ze środków budżetu Gminy Skawina, zawarcie tej informacji w tekście jest obowiązkowe. 

Grafiki

 1. Prosimy o nieumieszczanie grafik bezpośrednio w tekście. Zdjęcia, plakaty i inne materiały graficzne należy przesyłać za pomocą programów do transferu plików lub udostępniać na dyskach w chmurze.
 2. Każda grafika musi posiadać opis alternatywny – jest to wymóg obowiązkowy wynikający z aktualnych przepisów prawa (ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: KLIKNIJ TUTAJ).

  Opis alternatywny powinien w kilku słowach informować o tym, co przedstawia dana grafika. Dotyczy to zarówno zdjęć, jak i plakatów czy nawet logotypów. Dzięki temu osoby niewidome lub słabo widzące, korzystające z programów czytających ekran, również będą mogły zapoznać się z treścią zdjęcia czy plakatu. Opisy alternatywne należy przesyłać w pliku tekstowym.

  Przykład:
 Mały kot wygląda przez szprychy koła od roweru, w tle widać siatkę ogrodzeniową.


Opis alternatywny: Mały kot wygląda przez szprychy koła od roweru, w tle widać siatkę ogrodzeniową.

Uwaga: w przypadku plakatów cała treść tekstowa, która się na nich znajduje, musi być uwzględniona w opisie alternatywnym.

 

Publikacje na Facebooku

 1. Treść postu na Facebooku powinna zawierać 2-3 zdania i odnośnik do pełnej treści artykułu.
 2. Jeżeli post ma tagować inny fanpage, należy podać właściwy link. 

Z góry dziękujemy za stosowanie się do powyższych wytycznych.