27 września Sejmik Województwa większością głosów przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze gminy Skawina ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Głosowanie w sejmiku poprzedziło głosowanie nad uchwałą przez Radę Miejską w Skawinie, która 26 maja br. niemal jednogłośnie wyraziła zgodę na przyjęcie lokalnej uchwały antysmogowej.

Przypomnijmy, że głównym założeniem uchwały jest zakaz spalania węgla od 2030 roku oraz zakaz spalania węgla w instalacjach, których eksploatacja rozpocznie się po 1 stycznia 2022 roku.

Treść całej uchwały dostępna jest TUTAJ.

„Przed nami jeszcze bardzo wiele pracy, bo za dokumentami muszą iść konkretne działania. Pomożemy mieszkańcom wymienić piece węglowe, będziemy kontynuowali przyznawanie wysokich dofinansowań oraz będziemy dołączali do nowych programów pomocowych” – zaznaczył Burmistrz Skawiny Norbert Rzepisko. 

Już dzisiaj Gmina Skawina należy do liderów działań walki ze smogiem, oferując szeroki wachlarz pomocy finansowej i doradczej. Wystarczy skorzystać z pomocy w Referacie Efektywności Energetycznej UMiG w Skawinie przy ul. Rynek 12, wejście od ul. Krzywej (numery telefonów można znaleźć TUTAJ).

Pomoc można uzyskać w ramach dotacji gminnej, dotacji z programu „Czyste powietrze” oraz w ramach ulgi termomodernizacyjnej. W przygotowaniu dokumentacji pomogą ekodoradcy UMiG w Skawinie.