Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

0°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   12.82   4.99   0.17
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Raporty

Gmina Skawina realizuje samodzielnie lub współpracuje z instytucjami, które dokonują analiz dotyczących jakości powietrza lub wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie mieszkańców. Raporty prezentujemy w niniejszej zakładce:

Raport z badania czujnikami pasywnymi na terenie Gminy Skawina dostępny jest w załączeniu do niniejszego artykułu.

Raport z pomiarów Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie które zostały przeprowadzone w dniach 12 -19 lipca br. w Skawinie dostępny jest w załączeniu do niniejszego artykułu.

Raport dotyczący umieralności i zachorowalności w Gminie Skawina dostępny jest TUTAJ.

Raport z badań / testów urządzenia Voice 200Ultra przez WIOŚ w Krakowie dostępny jest TUTAJ.

Raport z kampanii pomiarowej zanieczyszczeń powietrza: pomiary ciągłe stężeń pyłu PM10 w 2019 r., 2020 r., 2021 r. i 2022 r. dostępny jest w załączeniu do niniejszego artykułu.