Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

20°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   9.65   18.76   0.09
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Zużyty sprzęt RTV i AGD

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, czyli tzw. elektrośmieci są to zużyte, zepsute lub przestarzałe pralki, lodówki, suszarki do ubrań, zmywarki, kuchnie elektryczne lub elektryczno-gazowe, zamrażarki, telewizory, odkurzacze, żelazka, tostery, komputery, sprzęt audio, monitory, elektroniczne zabawki i inne podobne urządzenia zasilane na prąd lub na baterie.


Uwaga! Elektrośmieci nie wolno wyrzucać do zwykłego śmietnika, gdyż stwarza to ogromne zagrożenie dla środowiska. Klasyfikowane są one jako odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają szkodliwe substancje (m.in. rtęć, ołów, związki bromu, chrom, kadm, nikiel, freon, azbest), które po wydostaniu się z uszkodzonej lodówki, komputera, czy innych urządzeń łatwo przenikają do gleby, wód gruntowych i powietrza, powodując zanieczyszczenie środowiska naturalnego i stanowiąc zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. 


Co można zrobić ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym?

  • oddaj go bezpośrednio ze swojej nieruchomości podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych AGD i RTV, zgodnie z harmonogramem dla miasta i sołectw;
  • przekaż go bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skawinie;
  • oddaj go podczas zakupów - sklep, w którym kupujemy nowy sprzęt do gospodarstwa domowego ma obowiązek bezpłatnie przyjąć zużyty sprzęt w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany (zgodnie z art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym);
  • oddaj go kurierowi, który dostarczył nowy sprzęt – sklep dostarczając nabywcy sprzęt zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony (zgodnie z art. 37 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym);
  • mały sprzęt oddaj do sklepu - sklep sprzedający sprzęt RTV/AGD o powierzchni sprzedaży co najmniej 400 m2 ma obowiązek przyjąć zużyty mały sprzęt RTV/AGD pochodzący z gospodarstwa domowego, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm bez konieczności zakupu nowego sprzętu (zgodnie z art. 37 ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym);

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym


W związku z powyższym bardzo ważna jest segregacja elektrośmieci i oddawanie ich do specjalnych punktów, gdzie zostaną odpowiednio przetworzenie - poddane procesom odzysku, a szkodliwe substancje zostaną unieszkodliwione. 

Odzyskane surowce można wykorzystać do produkcji nowych urządzeń, co zdecydowanie zmniejsza stopień wykorzystania zasobów naturalnych oraz przyczynia się do obniżenia kosztów technologicznych.


Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest dostępna pod adresem: Wykaz podmiotów posiadających wpis do działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Skawina.

Podmioty przyjmujące zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie Gminy Skawina:

  • Clif sp. z o.o. w upadłości, 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 53 na podstawie decyzji Starosty Krakowskiego z dnia 23.03.2023 r. znak: OS.I.6233.15.2022.AM.