Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

2°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   -   -   0.19
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   9.88   12.54
Leśna   8.88   11.3
Edwarda Warchałowskiego   11.71   14.36
Wytrzyszczek   -   -
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   9.03   11.64
Skawińska   10.57   12.74
Leona Petrażyckiego   8.64   11.27
Leona Petrażyckiego   7.35   9.41
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Zużyte baterie i akumulatory

Baterie i akumulatory towarzyszą nam w każdej dziedzinie naszego życia. Znajdujemy je m.in. w zegarkach, telefonach komórkowych, aparatach fotograficznych, a nawet w zabawkach.

Wielokrotnie wyrzucamy zużyte baterie do zwykłych śmieci, nie zdając sobie sprawy jak wielkie zagrożenie stanowią one dla środowiska i wszystkich organizmów żywych. Odpady te zawierają w sobie wiele szkodliwych substancji, m.in. ołów, kadm, nikiel, lit, rtęć, stąd nawet jedna wyrzucona bateria guzikowa jest w stanie skazić 1 m3 gleby i zatruć około 400 litrów wody.

Od nas zależy czy zużyte w naszych domach baterie nie staną się źródłem naszych chorób. Należy pamiętać o pozbywania się ich w sposób odpowiedni, który zapewni ich należytą utylizację.

Najlepszą formą zbiórki zużytych baterii jest oddawanie ich w miejscu zakupu nowych, skąd poprzez sieć hurtową przekazywane są do centralnego przedsiębiorstwa gospodarki odpadami ogniwowymi, organizującymi ich transport do zakładów odzysku.


Na terenie naszej Gminy zużyte baterie i akumulatory (z pojazdów samochodowych) należy oddawać, podczas zakupu nowych w placówkach handlowych lub w stacjach obsługi pojazdów.

Zużyte baterie i akumulatory (małogabarytowe typu paluszki lub guzikowe) można przekazywać do:

  • placówek handlowych (o powierzchni handlowej powyżej 25 m² prowadzących sprzedaż takich produktów i zobowiązanych do zbierania ich w pojemnikach oznakowanych);
  • placówek oświatowych, gdzie zbierane są w oznakowanych pojemnikach;
  • Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, gdzie zbierane są w oznakowanym pojemniku.

Informacja o podmiotach zbierających baterie i akumulatory jest dostępna pod adresem:

Dodatkowo odpady te można również oddawać we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub do przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie zbierania tego rodzaju odpadów.