Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-6°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   47.9   2.1   0.39
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   -   -
Leśna   31.55   45.94
Edwarda Warchałowskiego   28.83   41.53
Wytrzyszczek   15.98   20.56
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   25.56   37.99
Skawińska   31.08   44.52
Leona Petrażyckiego   15.93   21.72
Leona Petrażyckiego   11.48   14.97
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Zużyte baterie i akumulatory

Baterie i akumulatory towarzyszą nam w każdej dziedzinie naszego życia. Znajdujemy je m.in. w zegarkach, telefonach komórkowych, aparatach fotograficznych, a nawet w zabawkach.

Wielokrotnie wyrzucamy zużyte baterie do zwykłych śmieci, nie zdając sobie sprawy jak wielkie zagrożenie stanowią one dla środowiska i wszystkich organizmów żywych. Odpady te zawierają w sobie wiele szkodliwych substancji, m.in. ołów, kadm, nikiel, lit, rtęć, stąd nawet jedna wyrzucona bateria guzikowa jest w stanie skazić 1 m3 gleby i zatruć około 400 litrów wody.

Od nas zależy czy zużyte w naszych domach baterie nie staną się źródłem naszych chorób. Należy pamiętać o pozbywania się ich w sposób odpowiedni, który zapewni ich należytą utylizację.

Najlepszą formą zbiórki zużytych baterii jest oddawanie ich w miejscu zakupu nowych, skąd poprzez sieć hurtową przekazywane są do centralnego przedsiębiorstwa gospodarki odpadami ogniwowymi, organizującymi ich transport do zakładów odzysku.


Na terenie naszej Gminy zużyte baterie i akumulatory (z pojazdów samochodowych) należy oddawać, podczas zakupu nowych w placówkach handlowych lub w stacjach obsługi pojazdów.

Zużyte baterie i akumulatory (małogabarytowe typu paluszki lub guzikowe) można przekazywać do:

  • placówek handlowych (o powierzchni handlowej powyżej 25 m² prowadzących sprzedaż takich produktów i zobowiązanych do zbierania ich w pojemnikach oznakowanych);
  • placówek oświatowych, gdzie zbierane są w oznakowanych pojemnikach;
  • Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, gdzie zbierane są w oznakowanym pojemniku.

Informacja o podmiotach zbierających baterie i akumulatory jest dostępna pod adresem:

Dodatkowo odpady te można również oddawać we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub do przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie zbierania tego rodzaju odpadów.