Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

4°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   10.66   1.9   0.44
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Grana Sp. z o.o.

Informacja dotycząca działań z zakresu ochrony powietrza przekazana przez Grana Sp. z o.o. (06 listopada 2020 r.)

Dotychczasowe inwestycje Spółki w ochronę powierza i wymagania prawne.

Grana Sp. z o.o. od początku swojej działalności podejmuje działania redukujące negatywny wpływ produkcji na środowisko. Obecnie wszystkie wykorzystywane w zakładzie emitory pyłów
i gazów są wyposażone w urządzenia oczyszczające powietrze z zawartości zanieczyszczeń przed ich wprowadzeniem do atmosfery: katalityczne i termiczne dopalacze spalin, filtry workowe, filtrocyklony i cyklony. Wartość przeprowadzonych w ostatnich 10 latach inwestycji w ochronę powietrza osiągnęła prawie 9 mln zł.

Szczegółowy wykaz inwestycji dot. ochrony powietrza przeprowadzonych w Granie w latach 2010-2020:

Opis inwestycji

Koszt inwestycji

Rok

Skutek działań

Nowy Filtr powietrza na suszarni nr 2

3 400 000 zł

2020

Redukcja pyłów- ok 90%

Nowy Dopalacz spalin pieca Probat do prażenia zboża

1 200 000 zł

2019

redukcja LZO - ponad 93%

Wymiana i regeneracja wkładu katalitycznego dopalacza pieca Nepro

70 000 zł

2018/2019

utrzymanie sprawności istniejącego systemu

Nowy Dopalacz spalin pieca Barth (Tornado) do prażenia zboża

1 288 900 zł

2017/2018

redukcja LZO - ponad 91%

Remont dopalacza spalin pieca Probat

41 460 zł

2016

utrzymanie sprawności istniejącego systemu

Remont cyklonów na Aglomerowni nr 1 i 2

116 250 zł

2012

podniesienie sprawności istniejących systemów

Modernizacja instalacji aspiracyjnej na piecu Nepro i bateriach ekstrakcyjnych

541 500 zł

2012

podniesienie sprawności istniejących systemów

Montaż filtra na cyklonie Aglomerowni nr 2

200 000 zł

2011

zmniejszenie emisji pyłów o ponad 95%

Montaż filtra na cyklonie Aglomerowni nr 1

430 000 zł

2010

zmniejszenie emisji pyłów o ponad 95%

Zakup i montaż nowych filtrów tkaninowych F1 i F2 na suszarni rozpyłowej nr 3

1 659 000 zł

2010

utrzymanie emisji na dotychczasowym poziomie całego zakładu przy zwiększeniu mocy produkcyjnych zmniejszenie emisji pyłu do atmosfery w porównaniu do SR2 o 90%

8 947 110 zł


Dokumentem regulującym ilość emitowanych do atmosfery pyłów i gazów jest decyzja administracyjna – pozwolenie Starosty Krakowskiego z dnia 10.10.2016 r. znak: OS.I.6224.5.2016.JT na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji zlokalizowanych na terenie zakładu. Wraz ze wzrostem ilości produkowanych wyrobów, Spółka systematycznie zmniejsza Ilość emitowanych do atmosfery pyłów.

Poniższa tabela wskazuje wartości emisji pyłów w powiązaniu z decyzjami administracyjnymi, tonażem produkcji i ilością emitorów:

Decyzja 2007 r.

Decyzja 2016 r.

Wyliczenie emisji na podstawie pomiarów z 2019 r.*

Wyliczenie prognozowanej emisji na podstawie pomiarów na 2021 r.

Pył ogółem

93,262 Mg

29.1938 Mg

16.789 Mg

5.531 Mg

Ilość emitorów

20

24

24

24

Tonaż produkcji

8 000 ton

12 000 ton

13 500 ton

*Dane: na podstawie ewidencji wielkości emisji przekazywanej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie

Grana Sp. z o.o.

Grana Sp. z o.o.

O Firmie

Grana Sp. z o.o. jest największą na świecie firmą produkującą napoje rozpuszczalne na bazie zbóż i cykorii. Główne surowce wykorzystywane w produkcji to zboża (jęczmień i żyto) oraz cykoria. Dodatkowo, używane są w mniejszych ilościach: słód jęczmienny, pszenica, orkisz, mniszek lekarski, figi oraz kawa.

Zakład w Skawinie zatrudnia 340 osób, produkuje 15 tysięcy ton kaw zbożowych rocznie pozyskując większość składników od lokalnych dostawców i eksportuje swoje produkty do 40 krajów świata.