Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-6°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   42.1   2.98   0.64
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   -   -
Leśna   12.52   16.47
Edwarda Warchałowskiego   23.65   33.01
Wytrzyszczek   14.81   19
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   22.96   33.33
Skawińska   25.96   36.23
Leona Petrażyckiego   12.76   16.67
Leona Petrażyckiego   10.71   13.92
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Grana Sp. z o.o.

Informacja dotycząca działań z zakresu ochrony powietrza przekazana przez Grana Sp. z o.o. (06 listopada 2020 r.)

Dotychczasowe inwestycje Spółki w ochronę powierza i wymagania prawne.

Grana Sp. z o.o. od początku swojej działalności podejmuje działania redukujące negatywny wpływ produkcji na środowisko. Obecnie wszystkie wykorzystywane w zakładzie emitory pyłów
i gazów są wyposażone w urządzenia oczyszczające powietrze z zawartości zanieczyszczeń przed ich wprowadzeniem do atmosfery: katalityczne i termiczne dopalacze spalin, filtry workowe, filtrocyklony i cyklony. Wartość przeprowadzonych w ostatnich 10 latach inwestycji w ochronę powietrza osiągnęła prawie 9 mln zł.

Szczegółowy wykaz inwestycji dot. ochrony powietrza przeprowadzonych w Granie w latach 2010-2020:

Opis inwestycji

Koszt inwestycji

Rok

Skutek działań

Nowy Filtr powietrza na suszarni nr 2

3 400 000 zł

2020

Redukcja pyłów- ok 90%

Nowy Dopalacz spalin pieca Probat do prażenia zboża

1 200 000 zł

2019

redukcja LZO - ponad 93%

Wymiana i regeneracja wkładu katalitycznego dopalacza pieca Nepro

70 000 zł

2018/2019

utrzymanie sprawności istniejącego systemu

Nowy Dopalacz spalin pieca Barth (Tornado) do prażenia zboża

1 288 900 zł

2017/2018

redukcja LZO - ponad 91%

Remont dopalacza spalin pieca Probat

41 460 zł

2016

utrzymanie sprawności istniejącego systemu

Remont cyklonów na Aglomerowni nr 1 i 2

116 250 zł

2012

podniesienie sprawności istniejących systemów

Modernizacja instalacji aspiracyjnej na piecu Nepro i bateriach ekstrakcyjnych

541 500 zł

2012

podniesienie sprawności istniejących systemów

Montaż filtra na cyklonie Aglomerowni nr 2

200 000 zł

2011

zmniejszenie emisji pyłów o ponad 95%

Montaż filtra na cyklonie Aglomerowni nr 1

430 000 zł

2010

zmniejszenie emisji pyłów o ponad 95%

Zakup i montaż nowych filtrów tkaninowych F1 i F2 na suszarni rozpyłowej nr 3

1 659 000 zł

2010

utrzymanie emisji na dotychczasowym poziomie całego zakładu przy zwiększeniu mocy produkcyjnych zmniejszenie emisji pyłu do atmosfery w porównaniu do SR2 o 90%

8 947 110 zł


Dokumentem regulującym ilość emitowanych do atmosfery pyłów i gazów jest decyzja administracyjna – pozwolenie Starosty Krakowskiego z dnia 10.10.2016 r. znak: OS.I.6224.5.2016.JT na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji zlokalizowanych na terenie zakładu. Wraz ze wzrostem ilości produkowanych wyrobów, Spółka systematycznie zmniejsza Ilość emitowanych do atmosfery pyłów.

Poniższa tabela wskazuje wartości emisji pyłów w powiązaniu z decyzjami administracyjnymi, tonażem produkcji i ilością emitorów:

Decyzja 2007 r.

Decyzja 2016 r.

Wyliczenie emisji na podstawie pomiarów z 2019 r.*

Wyliczenie prognozowanej emisji na podstawie pomiarów na 2021 r.

Pył ogółem

93,262 Mg

29.1938 Mg

16.789 Mg

5.531 Mg

Ilość emitorów

20

24

24

24

Tonaż produkcji

8 000 ton

12 000 ton

13 500 ton

*Dane: na podstawie ewidencji wielkości emisji przekazywanej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie

Grana Sp. z o.o.

Grana Sp. z o.o.

O Firmie

Grana Sp. z o.o. jest największą na świecie firmą produkującą napoje rozpuszczalne na bazie zbóż i cykorii. Główne surowce wykorzystywane w produkcji to zboża (jęczmień i żyto) oraz cykoria. Dodatkowo, używane są w mniejszych ilościach: słód jęczmienny, pszenica, orkisz, mniszek lekarski, figi oraz kawa.

Zakład w Skawinie zatrudnia 340 osób, produkuje 15 tysięcy ton kaw zbożowych rocznie pozyskując większość składników od lokalnych dostawców i eksportuje swoje produkty do 40 krajów świata.