Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

22°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   13.56   5.88   0.19
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Odpady należy dostarczyć własnym transportem, a dostawę odpadów należy każdorazowo uzgodnić z podmiotem zbierającym odpady rolnicze. Cennik przyjęcia poszczególnych rodzajów odpadów dostępny jest bezpośrednio u podmiotu zbierającego odpady rolnicze.

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.


Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:

 1. "OSAK” Marcin Osmyk - ul. Armii Krajowej 42, 36-030 Błażowa, tel. 537-300-539 - folia odpadowa, sznurek, opakowania big bag Kod 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań);
 2. TRANS-POŁUDNIE Sp. z o.o. - ul. Podgrodzie 8 B, 39-200 Dębica, tel. 014-699-59-00 – Kod 16 01 03 zużyte opony;
 3. SINOMA KRAKÓW - ul. Brzeska 2 31-998 Kraków, tel. (12) 644-19-02, (12) 640-80-15 - worki typu big bag po nawozach bez wkładki i z wkładką foliową Kod 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań);
 4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI Mieczysław Jakubowski - ul. Nad Drwiną 33, 31-841 Kraków, tel.: 12 267 57 98 - folie rolnicze, sznurek rolniczy Kod 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań),  Kod 16 01 03 zużyte opony;
 5. SCHOLZ POLSKA SP. Z O.O. - ul. Tenczyńska 18b, Tenczynek, tel. 519-067-539 - decyzja od Starosty Powiatu Krakowskiego na zbieranie odpadów Kod 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) i Kod 16 01 03 zużyte opony;
 6. SCHOLZ POLSKA SP. Z O.O. ul. Energetyków 20, 32-050 Skawina - Kod 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań);
 7. BSS B. BOBEK, J. FRĄCZEK SP. J. - ul. Tyniecka 1, 32-050 Skawina, tel. (12) 268-14-66 - decyzja od Starosty Powiatu Krakowskiego na zbieranie odpadów o Kodzie 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) i Kod 16 01 03 zużyte opony;
 8. 2D20 s.c. -  ul. Energetyków 20, 32-050 Skawina, tel. 537-618-339 - decyzja od Starosty Powiatu Krakowskiego na zbieranie odpadów o Kodzie 02 01 04 Kod 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) i Kod 16 01 03 zużyte opony;
 9. EKO-TRANS Jerzy Kruk - ul. Nad Wilgą 18, 30-698 Lusina, tel. (12) 266-04-73 - decyzja od Starosty Powiatu Krakowskiego na zbieranie odpadów o Kodzie 16 01 03 zużyte opony;
 10. KARPEX-METAL s.c. - ul. Szlachecka 19, 32-050 Borek Szlachecki, tel. (12) 276-31-20 - decyzja od Starosty Powiatu Krakowskiego na zbieranie odpadów o Kodzie 16 01 03 zużyte opony;
 11. SMR POLSKA - ul. Józefa Piłsudskiego 23, 32-050 Skawina, tel. 12 633-66-66 - decyzja od Starosty Powiatu Krakowskiego na zbieranie odpadów o Kodzie 16 01 03 zużyte opony;
 12. MAPOL Maciej Polek - ul. Piłsudskiego 7, 32-050 Skawina, tel. 696-171-183 - decyzja od Starosty Powiatu Krakowskiego na zbieranie odpadów o Kodzie 16 01 03 zużyte opony.

Podana informacja nie gwarantuje, że podmiot faktycznie zbiera dany odpad, a jedynie, że posiada zezwolenie na jego zbieranie. W celu upewnienia się czy dany odpad będzie odebrany należy skontaktować się bezpośrednio z firmą.


Odpadów powstających w gospodarstwach rolnych nie można mieszać z odpadami komunalnymi powstającymi w gospodarstwach domowych. 

Nie  podlegają  one  przyjęciu  przez  punkt  selektywnego  zbierania odpadów  komunalnych (PSZOK), ponieważ  punkt  ten przeznaczony  jest  wyłącznie  dla  odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych.