W celu ułatwienia mieszkańcom wyboru audytora, który wykona audyt energetyczny do programu „Czyste powietrze”, rozpoczynamy zapisy na listę audytorów, która będzie dostępna dla mieszkańców.

Aby zapisać się na listę audytorów, należy zapoznać się z regulaminem wpisu na listę audytorów i wysłać na wskazany adres zgłoszenie stanowiące załącznik nr 1 do regulaminu.

Do uzyskania dofinansowania w programie Czyste Powietrze, niezbędne jest przeprowadzenie audytu energetycznego. Usługa audytu może być w 100% pokryta z dofinansowania programu jako koszt kwalifikowany. Tę możliwość mają wszyscy beneficjenci, niezależnie od przyznanego poziomu finansowania.

Koszt wykonania audytu energetycznego budynku/lokalu mieszkalnego jest kwalifikowany pod pewnymi warunkami. Jednym z nich jest konieczność sporządzenia dokumentu podsumowującego audyt energetyczny. Drugim warunkiem jest, by zakres prac dla wybranego wariantu wynikającego z audytu energetycznego został zrealizowany w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie, nie później niż do dnia zakończenia realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia. W przypadku niezrealizowania całego zakresu wskazanego w audycie, koszt audytu nie będzie podlegał dofinansowaniu.

Do samego audytu także będzie dopłata, a jej wartość nie będzie wliczana do limitu maksymalnej wartości dofinansowania określonej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w ramach każdej części programu Czyste Powietrze. Na wykonanie audytu będziemy mogli wnioskować o 100% kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 1 200 zł).

Obowiązkiem i warunkiem otrzymania dotacji na kompleksową termomodernizację będzie wykonanie wszystkich elementów wskazanych w wariancie audytu, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej na cele ogrzewania budynku:

  • do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2·rok), lub
  • o minimum 40%.

 LISTA AUDYTORÓW, którzy zgłosili się na listę dostępna jest w załączniku.

Źródło: OP