1


Nazwa podmiotu/ Nazwisko i imię audytora:

Arkadiusz Kuryś

Uprawnienia do wykonywania świadectwa charakterystyki energetycznej:

TAK

Numer uprawnień (jeśli dotyczy):

11935

NIP podmiotu:

986 011 34 55

Strona internetowa:

www.akjkurys.pl

Nr ubezpieczenie OC ( jeśli dotyczy):

25055700

Adres e-mail:

biurokurys@gmail.com

Tel. kontaktowy:

504 146 913 lub 530 248 275

2


Nazwa podmiotu/ Nazwisko i imię audytora:

NEXT Adrain Cymba

Uprawnienia do wykonywania świadectwa charakterystyki energetycznej:

TAK

Numer uprawnień (jeśli dotyczy):

16120

NIP podmiotu:

656 228 82 68

Strona internetowa:

brak

Nr ubezpieczenie OC ( jeśli dotyczy):

HB 202209071029000200

Adres e-mail:

adriancymba@gmail.com

Tel. kontaktowy:

796021984

W celu ułatwienia mieszkańcom wybotu audytora, który wykona audyt energetyczny do programu „Czyste powietrze”, rozpoczynamy zapisy na listę audytorów, która będzie dostępna dla mieszkańców.

Aby zapisać się na listę audytorów, należy zapoznać się z regulaminem wpisu na listę audytorów i wysłać na wskazany adres zgłoszenie stanowiące załącznik nr 1 do regulaminu.


Do uzyskania dofinansowania w programie Czyste Powietrze, niezbędne jest przeprowadzenie audytu energetycznego. Usługa audytu może być w 100% pokryta z dofinansowania programu jako koszt kwalifikowany. Tę możliwość mają wszyscy beneficjenci, niezależnie od przyznanego poziomu finansowania.

Koszt wykonania audytu energetycznego budynku/lokalu mieszkalnego jest kwalifikowany pod pewnymi warunkami. Jednym z nich jest konieczność sporządzenia dokumentu podsumowującego audyt energetyczny. Drugim warunkiem jest, by zakres prac dla wybranego wariantu wynikającego z audytu energetycznego został zrealizowany w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie, nie później niż do dnia zakończenia realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia. W przypadku niezrealizowania całego zakresu wskazanego w audycie, koszt audytu nie będzie podlegał dofinansowaniu.

Do samego audytu także będzie dopłata, a jej wartość nie będzie wliczana do limitu maksymalnej wartości dofinansowania określonej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w ramach każdej części programu Czyste Powietrze. Na wykonanie audytu będziemy mogli wnioskować o 100% kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 1 200 zł).

Obowiązkiem i warunkiem otrzymania dotacji na kompleksową termomodernizację będzie wykonanie wszystkich elementów wskazanych w wariancie audytu, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej na cele ogrzewania budynku:

  • do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2·rok), lub
  • o minimum 40%.


Źródło: OP