Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

22°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   7.99   11.43   0.11
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Bioodpady

Bioodpady stanowiące odpady komunalne - odpady spożywcze i kuchenne powstające na terenie zabudowy jednorodzinnej należy kompostować na nieruchomościach, z przeznaczeniem kompostu do własnego użytku, jeśli istnieje taka możliwość.


Zachęcamy mieszkańców zabudowy jednorodzinnej do kompostowania bioodpadów, ponieważ jest to najlepsza metoda na ich ekologiczne zagospodarowanie. Powstały kompost można wykorzystać we własnym ogrodzie. Więcej informacji na temat kompostowania znajduje się TUTAJ.


Bioodpady stanowiące odpady komunalne - odpady spożywcze i kuchenne powstające na terenach nieruchomości zabudowy jednorodzinnej, na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na terenach zabudowy wielolokalowej, na terenach nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne należy gromadzić do odbioru w workach lub pojemnikach w kolorze brązowym opisanym „bio”, w formie wystawki, w miejscach gromadzenia odpadów.


Bioodpady z kuchni należy gromadzić w workach w kolorze brązowym.

Do worków na bioodpady WRZUCAMY:

 • odpady kuchenne pochodzenia roślinnego (w tym obierki, ogryzki, pestki, resztki owoców i warzyw);
 • fusy po kawie wraz z filtrami papierowymi i fusy po herbacie;
 • łupiny z orzechów, słonecznika itp.;
 • resztki żywności (bez mięsa i kości);
 • skorupki jaj;


Do worków na bioodpady NIE  WRZUCAMY:

 • płynnych elementów żywności (zup, jogurtów, itp.);
 • resztek mięsa;
 • kości, ości i ryb;
 • zepsutej żywności;
 • trawy, liści i gałęzi;
 • resztek roślin ciętych i doniczkowych;
 • trocin z odchodami zwierząt;
 • włosów i sierści