Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

14°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   17.49   3.29   1.46
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   7.48   9.25
Leśna   5.95   7.62
Edwarda Warchałowskiego   9.73   12.74
Wytrzyszczek   5.83   7.75
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   12.38   16.7
Skawińska   13.64   17.62
Leona Petrażyckiego   5.92   8.02
Leona Petrażyckiego   6.45   8.44
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Informacje

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zachęca organizacje pozarządowe do korzystania z pomocy w ramach Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (COP) działającego przy Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie. W ramach COP realizowane są działania związane ze wsparciem doradczo-konsultacyjnym na rzecz organizacji prowadzących działalność na terenie Gminy Skawina, planujących aplikować o środki finansowe spoza budżetu Gminy Skawina na potrzeby planowanych inicjatyw i projektów oraz wspierające ich rozwój.

Celem działalności COP jest wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych z terenu Gminy Skawina poprzez organizację szkoleń i wskazywanie możliwości doskonalenia się organizacji, poprawy ich efektywności i jakości pracy, a także zwiększenie zakresu możliwości uzyskania środków finansowych na działania realizowane przez organizacje pozarządowe.

Działalność Centrum jest finansowana ze środków Gminy Skawina.

Działania realizowane w ramach Centrum Współpracy z NGO:

 1. dyżur informacyjny
  Jest to prowadzony przez specjalistów-praktyków 3-godzinny, comiesięczny dyżur, który umożliwia rozpoznanie potrzeb organizacji i ukierunkowanie dalszej formy współpracy (konsultacje indywidualne, objęcie danej organizacji mentoringiem, konsultacje prawne lub księgowe).
  W zależności od tematyki i potrzeb dyżury będą mieć charakter indywidualnych konsultacji lub przyjąć formę spotkań kilku NGO.

  Zakres wsparcia:
  - konsultacje realizowanych projektów i pomysłów na różnorodne inicjatywy;
  - omówienie zagadnień dotyczących promocji organizacji;
  - rozpoznanie potrzeb organizacji i ukierunkowanie w celu dalszej konsultacji (np. konsultacji prawnych, księgowych);
  - omówienie zagadnień związanych ze współpracą organizacji z samorządem;
  - przedstawienie możliwości uzyskania dofinansowania realizacji projektów.

Pamiętajcie! Jeżeli z jakiś powodów nie uda się Wam dotrzeć na dyżur – prosimy niezwłocznie nas o tym poinformujcie! Wasz termin może zostać wykorzystany przez inną organizację!

 1. pisanie i konsultacje wniosków aplikacyjnych do konkursów pozagminnych
  Konsultacje odbywają się w trakcie spotkań na terenie Gminy Skawina oraz w formie pracy eksperckiej on-line.

  Zakres konsultacji obejmuje:
  - pomoc w opracowaniu koncepcji projektu;
  - omówienie zasad aplikowania do danego konkursu;
  - sprawdzenie adekwatności pomysłu do założeń konkursowych;
  - wsparcie w etapie opracowania poszczególnych części wniosku (m.in. spójnego opisu problemu, potrzeb grupy, działań, celów, rezultatów, harmonogramu, budżetu) i pomoc w przygotowaniu aplikacji do oceny formalnej (m.in. sprawdzenie poprawności wypełnienia formularza wniosku).
  - prowadzenie organizacji przez projekt ( czyli wsparcie udzielane również po otrzymaniu przez organizacje dotacji, pomoc w aportowaniu i rozliczeniu projektu, prekontroling)

  Możliwości pracy konsultanta z projektodawcą:
  • konsultacje mailowe;
  • praca własna konsultanta;
  • konsultacje indywidualne podczas umówionych spotkań.

Pamiętajcie! Wsparcie udzielane przez konsultantów ma na celu nie tylko pomoc w przygotowaniu wniosku i uzyskaniu środków finansowych! Daje także możliwość doskonalenia Waszych umiejętności w przygotowaniu wniosku oraz realizacji projektu. Wykorzystajcie to – naprawdę warto! 

 1. prowadzenie otwartych spotkań informacyjno-edukacyjnych ze środowiskiem pozarządowym Gminy Skawina
  Spotkania mają charakter informacyjny. Zakres tematyczny spotkań obejmuje możliwości aplikacyjne NGO, przegląd dostępnych konkursów grantowych oraz przegląd „pozakonkursowych” źródeł finansowania: m.in. działalność statutowa odpłatna, działalność gospodarcza, sponsoring, darczyńcy prywatni etc. W ramach tych spotkań odbędą się także tzw. „wieczorki tematyczne”, podczas których w przyjaznej atmosferze omówimy wybrane zakresy działalności organizacji m.in.: sport, działalność na rzecz dzieci, seniorów, osób niepełnosprawnych, lokalnej społeczności – zapraszamy! :)

Pamiętajcie! Jeżeli macie pomysł na ciekawy temat spotkania, chętnie go wykorzystamy i z przyjemnością je zorganizujemy! Wasze sugestie są niezwykle ważne i pozwolą nam jak najlepiej dopasować tematykę spotkań do Waszych potrzeb!

 1. organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych
  Prowadzone przez specjalistów szkolenia oraz warsztaty dla organizacji pozarządowych odbędą się w dwóch formach:
  1) szkoleń z umiejętności "miękkich" czyli dotyczących organizacji pracy, budowania zespołu, komunikacji, zarządzania w organizacji, promocji działań, współpracy z otoczeniem etc.;
  2) umiejętności "twardych" czyli dotyczących np. finansów, zarządzania projektami, księgowości w organizacji, kadr i płac w NGO, narzędzi marketingowych, etc.
   
 2. konsultacje prawne i księgowe
  Konsultacje prowadzone przez ekspertów z zakresu prawa i księgowości. Będą funkcjonować jako dopełnienie działań edukacyjnych, informacyjnych i doradczych.
   
 3. newsletter
  Co miesiąc możesz od nas otrzymywać pakiet informacji o konkursach, prowadzonych naborach do konkursów, dyżurach, szkoleniach oraz aktualne wiadomości z życia NGO z terenu naszego miasta i gminy. Zapisy do newslettera pod adresem mailowym: cop@gminaskawina.pl
   
 4. organizacja „Dnia Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych”
  Zorganizowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy Skawina „Święto Organizacji Pozarządowych” będzie miało na celu:
  • docenienie aktywności organizacji pozarządowych i grup nieformalnych;
  • wzajemne poznawanie się organizacji;
  • zaprezentowanie działań organizacji mieszkańcom;
  • zacieśnienie współpracy pomiędzy organizacjami.
   
 5. kwartalne spotkania sieciujące
  Spotkania dla przedstawicieli skawińskich organizacji pozarządowych służące wzajemnemu poznaniu i zacieśnianiu współpracy pomiędzy lokalnym NGO oraz wspólnemu planowaniu działań.
   

Zachęcamy do skorzystania ze wsparcia!

Szczegółowe informacje:

Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:

T: +48 12 277 00 03
M.: +48 535 879 432
E:  cop@gminaskawina.pl