Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

22°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   7.99   6.98   0.08
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Deklaracja dostępności Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • transmisje audiowizualne; 
 • treść nietekstowa; 
 • część zamieszczonych filmów nie posiada audiodeskrypcji; 
 • część zamieszczonych plików PDF nie jest dostępna  cyfrowo w całości; 
 • część zamieszczonych załączników jest w formie skanów. 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-01.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Winiarz.
 • E-mail: a.winiarz@gminaskawina.pl
 • Telefon: +48 785 318 113

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
 • Adres: ul. Rynek 1, 32-050 Skawina
 • E-mail: urzad@gminaskawina.pl
 • Telefon: 12 277 01 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta i Gminy Skawina mieści się w 6 lokalizacjach, które nie są w pełni przystosowane do osób mających trudności w poruszaniu się.

 1. ul. Rynek 1, 32-050 Skawina

 • Do budynku prowadzi jedno wejście, które jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu. Za wejściem do budynku znajdują się schody, po prawej stronie zamontowana jest poręcz, po lewej stronie zamontowana jest platforma przyschodowa TYP DELTA. Obsługa platformy wymaga udziału pracownika urzędu. 
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Na parterze budynku znajduje się tablica informacyjna, która ułatwia odnalezienie poszukiwanego pokoju.
 • W budynku szerokość drzwi nie jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.
 • W budynku korytarze o szerokości ok. 2,20 m.
 • W odległości 40 m od drzwi wejściowych znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Brak w budynku oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku znajduje się pętla indukcyjna stanowiskowa w sekretariacie głównym, pok. 13.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 1. ul. Rynek 2, 32-050 Skawina

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia, od ul. Rynek 2 oraz od strony parkingu za budynkiem Urzędu. Przed wejściem do budynku od ul. Rynek 2 są 2 stopnie.
 • Wejście od strony ul. Rynek 2 jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku korytarze o szerokości ok. 1,50 m.
 • Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami. Szerokość drzwi nie jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.
 • W odległości 20 m od drzwi wejściowych znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Brak w budynku oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 1. ul. Rynek 3, 32-050 Skawina

 • Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Rynek 3, które jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu. Przed wejściem do budynku jest 1 stopień.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Za wejściem do budynku znajdują się schody, przy których zamontowane są poręcze.
 • W budynku korytarze o szerokości ok. 1,70 m.
 • Na parterze budynku znajduje się tablica informacyjna, która ułatwia odnalezienie poszukiwanego pokoju.
 • Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami. Szerokość drzwi nie jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.
 • Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Brak w budynku oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku znajduje się pętla indukcyjna stanowiskowa w Urzędzie Stanu Cywilnego, pok. 13.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

W budynku przy ul. Rynek 3 siedzibę ma również Centrum Usług Wspólnych – piętro 2.

 1. ul. Rynek 12, 32-050 Skawina

 • Pomieszczenia biurowe usytuowane są w 2 lokalizacjach, do których prowadzą wejścia od ul. Rynek 12 oraz od ul. Krzywej.
 • Pomieszczenia biurowe przy ul. Rynek 12 – nie są dostępne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Przy wejściu do budynku znajduje się domofon, który nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózku. 
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Za wejściem do budynku znajdują się schody, przy których zamontowane są poręcze. Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami. Szerokość drzwi nie jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. W budynku są korytarze o szerokości ok. 1,50 m. 
 • Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Brak w budynku oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Pomieszczenia biurowe wejście od ul. Krzywej – pokoje znajdują  się na parterze, możliwość wjazdu do budynku osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku korytarze o szerokości ok. 1 m. 
 • Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Brak w budynku oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 1. ul. Rynek 14, 32-050 Skawina

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Rynek 14 oraz od strony parkingu tego budynku, gdzie prowadzi wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu jest wyznaczone 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej.
 • Przy drzwiach od strony parkingu znajduje się dzwonek dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Na parterze znajduje się znajduje się Dziennik Podawczy oraz jest dostępna osoba wyznaczona do obsługi osób niepełnosprawnych.
 • W budynku korytarze o szerokości ok. 1,50 m.
 • Brak w budynku oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych dla biur położonych na I piętrze. Szerokość drzwi nie jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.
 • W budynku znajdują się schody, przy których zamontowane są poręcze.
 • Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • W budynku znajduje się pętla indukcyjna stanowiskowa na Dzienniku Podawczym, pok. 1.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Na dzienniku podawczym (pokój nr 1) istnieje możliwość skorzystania z usługi wideotłumacza dla osób głuchych. Nie trzeba się specjalnie umawiać. Wideotłumacz jest dostępny codziennie od godz. 8:00.
 1. ul. Ogrody 101, 32-050 Skawina

 • Do budynku prowadzi wejście od ul. Ogrody 101, które jest dostępne w godzinach od poniedziałku do soboty w  godzinach od 6.00 do 22.00.
 • Do budynku prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku znajduje się pętla indukcyjna stanowiskowa.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę w wydziałach mieszczących się w budynkach w których występują bariery architektoniczne, mogą osobiście zgłosić się na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 14, lub telefonicznie zgłosić się do pracownika właściwego dla danej sprawy wydziału, który obsłuży daną osobę na Dzienniku Podawczym.

PUNKT OBSŁUGI OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH: ul. Rynek 14, pok. 1, parter:

KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI W GMINIE SKAWINA