Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

11°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   13.67   3.46   0.24
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   12.97   15.95
Leśna   13.19   16.19
Edwarda Warchałowskiego   15.11   18.18
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   33.1   49.65
Skawińska   18.41   22.86
Leona Petrażyckiego   12.8   15.66
Leona Petrażyckiego   8.12   9.95
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie znajduje się w kilku budynkach na terenie centrum miasta Skawina. Urzędem kieruje Burmistrz Miasta.

Strukturę organizacyjną Urzędu stanowią:

 • Kierownictwo Urzędu:
  • Burmistrz Miasta i Gminy Skawina
  • Pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
  • Drugi Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
  • Sekretarz Gminy
  • Skarbnik Gminy
 • Wydziały Urzędu, Referaty oraz Biura.


Siedziba Urzędu

Główna siedziba znajduje się przy ul. Rynek 1 w Skawinie. W budynku głównym znajdują się:

 • Biuro Burmistrza – gabinet Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
 • Biuro Burmistrza – gabinet Pierwszego Zastępcy Burmistrza
 • gabinet Sekretarz Gminy Skawina
 • gabinet Skarbnik Gminy Skawina
 • Wydział Organizacyjny
 • Wydział Finansowy 
 • Biuro ds. Kadr i Płac
 • Wydział Podatków i Opłat
 • Biuro Obsługi Prawnej

W budynku przy ul. Rynek 2 w Skawinie znajdują się:

 • Biuro Rady Miejskiej
 • Wydział Organizacyjny – informatycy

W budynku przy ul. Rynek 3 w Skawinie znajdują się:

 • Wydział Mienia i Geodezji
 • Wydział Inwestycji
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 • Wydział Edukacji

W budynku przy ul. Rynek 12 w Skawinie znajdują się:

 • Biuro Burmistrza – gabinet Pierwszego Zastępcy Burmistrza
 • Wydział Rozwoju i Strategii
 • Wydział Zamówień Publicznych
 • Wydział Promocji, Sportu i Współpracy
 • Wydział Ochrony Powietrza, Referat Efektywności Energetycznej (wejście od ul. Krzywej)
 • Wydział Ochrony Powietrza, Referat Oceny Oddziaływania na Środowisko (wejście od ul. Krzywej)

W budynku przy ul. Rynek 14 w Skawinie znajdują się:

 • Punkt obsługi osób starszych i niepełnosprawnych. W tym miejscu znajduje się podjazd dla wózków.
 • Dziennik Podawczy
 • Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • Wydział Gospodarki Komunalnej

W budynku przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 17 w Skawinie znajdują się:

 • Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • Centrum Wspierania Rodziny

Godziny pracy Urzędu

Urząd jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach:

 • w poniedziałek od 8.00 do 17.00,
 • we wtorek, środę i czwartek od 7.30 do 15.30,
 • w piątek od 7.30 do 14.30.


Sprawy, które można załatwić w Urzędzie

W Urzędzie można załatwić między innymi sprawy związane z:

 • sprawami obywatelskimi, w tym: zameldowaniem i wymeldowaniem, wyrobieniem dowodu osobistego, zgłoszeniem narodzin dziecka, otrzymaniem aktu urodzenia, zgonu, małżeństwa, wstąpieniem w związek małżeński i ślubem cywilnym, uznaniem dziecka, zmianą imienia lub nazwisk stosownie do obowiązujących przepisów;
 • potwierdzeniem profilu zaufanego ePUAP,
 • podatkami i opłatami, w tym: podatkiem rolnym, leśnym, od nieruchomości, od środków transportowych i opłatami za gospodarowanie odpadami;
 • nieruchomościami, w tym: sprzedażą lokalu mieszkalnego, nadaniem numeru porządkowego dla nieruchomości, zatwierdzeniem projektu podziału, dzierżawą nieruchomości gminnej, przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
 • zaświadczeniem o rewitalizacji;
 • organizacją wydarzeń, bieżącym informowaniem o sprawach gminy, konsultacjami społecznymi, dotacjami i pożyczkami dla organizacji pozarządowych, stypendiami sportowymi, Honorowym Patronatem Burmistrza, wsparciem dla organizacji pozarządowych;
 • działalnością gospodarczą, w tym: zakładaniem działalności, dotacjami i wsparciem, funduszem pożyczkowym i poręczeniowym, zwolnieniem z podatku, uzyskaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, uzyskaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką;
 • zezwoleniem na organizację imprezy masowej, zgłoszeniem organizacji zgromadzenia publicznego;
 • ochroną powietrza, w tym: wymianą pieców i kotłów węglowych, kontrolą palenisk w budynkach, podłączeniem do sieci MPEC, monitoringiem stanu powietrza, zgłoszeniem uciążliwego zapachu, decyzjami środowiskowymi, projektem Czysta Energia Blisko Krakowa, programem STOP SMOG;
 • uzyskaniem zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów,
 • edukacją, w tym nadzorem nad placówkami oświatowymi w gminie;
 • profilaktyką uzależnień, pomocą osobom uzależnionym i doświadczającym przemocy w rodzinie;
 • usługami komunalnymi i gospodarowaniem odpadami;
 • zezwoleniem na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną;
 • sprawami z zakresu inwestycji;
 • sprawami związanymi z organizacją pracy Rady Miejskiej w Skawinie.


Załatwianie spraw w Urzędzie

Aby załatwić sprawę w Urzędzie, można:

 • Napisać pismo i wysłać je na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Ul. Rynek 1
32-050 Skawina

 • Napisać pismo i przynieść je na Dziennik Podawczy, ul. Rynek 14, p. 1 (parter) w godzinach pracy urzędu
 • Napisać pismo i wrzucić je do skrzynki umieszczonej przy ul. Rynek 14
 • Napisać wiadomość mailową i wysłać ją na adres: urzad@gminaskawina.pl
 • Napisać pismo i wysłać za pomocą platformy ePUAP: epuap.gov.pl, adres skrytki ePUAP: /umigskawina/SkrytkaESP
 • Wysłać faks pod numer: + 48 12 277 01 10
 • Zadzwonić pod numer: + 48 12 277 01 00
 • Przyjść do Urzędu osobiście


Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych

Punkt obsługi osób starszych i niepełnosprawnych znajduje się przy ul. Rynek 14. Podjazd dla wózków jest usytuowany od strony parkingu przy ul. Pokoju. W Urzędzie są również dostępne pętle indukcyjne dla osób niesłyszących w następujących lokalizacjach:

 • Dziennik Podawczy, ul. Rynek 14
 • Sekretariat Burmistrza, ul. Rynek 1
 • Urząd Stanu Cywilnego, ul. Rynek 3
 • Centrum Wspierania Rodziny, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 17
 • Straż Miejska, ul. Ogrody 101/1A