Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych Przejdź do podstrony deklaracja dostępności

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie znajduje się w kilku budynkach na terenie centrum miasta Skawina. Urzędem kieruje Burmistrz Miasta.

Strukturę organizacyjną Urzędu stanowią:

 • Kierownictwo Urzędu:
  • Burmistrz Miasta i Gminy Skawina
  • Pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
  • Drugi Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
  • Sekretarz Gminy
  • Skarbnik Gminy
 • Wydziały Urzędu, Referaty oraz Biura.


Siedziba Urzędu

Główna siedziba znajduje się przy ul. Rynek 1 w Skawinie. W budynku głównym znajdują się:

 • Biuro Burmistrza – gabinet Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
 • Biuro Burmistrza – gabinet Pierwszego Zastępcy Burmistrza
 • gabinet Sekretarz Gminy Skawina
 • gabinet Skarbnik Gminy Skawina
 • Wydział Organizacyjny
 • Wydział Finansowy 
 • Biuro ds. Kadr i Płac
 • Wydział Podatków i Opłat
 • Biuro Obsługi Prawnej

W budynku przy ul. Rynek 2 w Skawinie znajdują się:

 • Biuro Rady Miejskiej
 • Wydział Organizacyjny – informatycy

W budynku przy ul. Rynek 3 w Skawinie znajdują się:

 • Wydział Mienia i Geodezji
 • Wydział Inwestycji
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 • Wydział Edukacji

W budynku przy ul. Rynek 12 w Skawinie znajdują się:

 • Biuro Burmistrza – gabinet Pierwszego Zastępcy Burmistrza
 • Wydział Rozwoju i Strategii
 • Wydział Zamówień Publicznych
 • Wydział Promocji, Sportu i Współpracy
 • Wydział Ochrony Powietrza, Referat Efektywności Energetycznej (wejście od ul. Krzywej)
 • Wydział Ochrony Powietrza, Referat Oceny Oddziaływania na Środowisko (wejście od ul. Krzywej)

W budynku przy ul. Rynek 14 w Skawinie znajdują się:

 • Punkt obsługi osób starszych i niepełnosprawnych. W tym miejscu znajduje się podjazd dla wózków.
 • Dziennik Podawczy
 • Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • Wydział Gospodarki Komunalnej

W budynku przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 17 w Skawinie znajdują się:

 • Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • Centrum Wspierania Rodziny

Godziny pracy Urzędu

Urząd jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach:

 • w poniedziałek od 8.00 do 17.00,
 • we wtorek, środę i czwartek od 7.30 do 15.30,
 • w piątek od 7.30 do 14.30.


Sprawy, które można załatwić w Urzędzie

W Urzędzie można załatwić między innymi sprawy związane z:

 • sprawami obywatelskimi, w tym: zameldowaniem i wymeldowaniem, wyrobieniem dowodu osobistego, zgłoszeniem narodzin dziecka, otrzymaniem aktu urodzenia, zgonu, małżeństwa, wstąpieniem w związek małżeński i ślubem cywilnym, uznaniem dziecka, zmianą imienia lub nazwisk stosownie do obowiązujących przepisów;
 • potwierdzeniem profilu zaufanego ePUAP,
 • podatkami i opłatami, w tym: podatkiem rolnym, leśnym, od nieruchomości, od środków transportowych i opłatami za gospodarowanie odpadami;
 • nieruchomościami, w tym: sprzedażą lokalu mieszkalnego, nadaniem numeru porządkowego dla nieruchomości, zatwierdzeniem projektu podziału, dzierżawą nieruchomości gminnej, przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
 • zaświadczeniem o rewitalizacji;
 • organizacją wydarzeń, bieżącym informowaniem o sprawach gminy, konsultacjami społecznymi, dotacjami i pożyczkami dla organizacji pozarządowych, stypendiami sportowymi, Honorowym Patronatem Burmistrza, wsparciem dla organizacji pozarządowych;
 • działalnością gospodarczą, w tym: zakładaniem działalności, dotacjami i wsparciem, funduszem pożyczkowym i poręczeniowym, zwolnieniem z podatku, uzyskaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, uzyskaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką;
 • zezwoleniem na organizację imprezy masowej, zgłoszeniem organizacji zgromadzenia publicznego;
 • ochroną powietrza, w tym: wymianą pieców i kotłów węglowych, kontrolą palenisk w budynkach, podłączeniem do sieci MPEC, monitoringiem stanu powietrza, zgłoszeniem uciążliwego zapachu, decyzjami środowiskowymi, projektem Czysta Energia Blisko Krakowa, programem STOP SMOG;
 • uzyskaniem zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów,
 • edukacją, w tym nadzorem nad placówkami oświatowymi w gminie;
 • profilaktyką uzależnień, pomocą osobom uzależnionym i doświadczającym przemocy w rodzinie;
 • usługami komunalnymi i gospodarowaniem odpadami;
 • zezwoleniem na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną;
 • sprawami z zakresu inwestycji;
 • sprawami związanymi z organizacją pracy Rady Miejskiej w Skawinie.


Załatwianie spraw w Urzędzie

Aby załatwić sprawę w Urzędzie, można:

 • Napisać pismo i wysłać je na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Ul. Rynek 1
32-050 Skawina

 • Napisać pismo i przynieść je na Dziennik Podawczy, ul. Rynek 14, p. 1 (parter) w godzinach pracy urzędu
 • Napisać pismo i wrzucić je do skrzynki umieszczonej przy ul. Rynek 14
 • Napisać wiadomość mailową i wysłać ją na adres: urzad@gminaskawina.pl
 • Napisać pismo i wysłać za pomocą platformy ePUAP: epuap.gov.pl, adres skrytki ePUAP: /umigskawina/SkrytkaESP
 • Wysłać faks pod numer: + 48 12 277 01 10
 • Zadzwonić pod numer: + 48 12 277 01 00
 • Przyjść do Urzędu osobiście


Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych

Punkt obsługi osób starszych i niepełnosprawnych znajduje się przy ul. Rynek 14. Podjazd dla wózków jest usytuowany od strony parkingu przy ul. Pokoju. W Urzędzie są również dostępne pętle indukcyjne dla osób niesłyszących w następujących lokalizacjach:

 • Dziennik Podawczy, ul. Rynek 14
 • Sekretariat Burmistrza, ul. Rynek 1
 • Urząd Stanu Cywilnego, ul. Rynek 3
 • Centrum Wspierania Rodziny, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 17
 • Straż Miejska, ul. Ogrody 101/1A