Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych Przejdź do podstrony deklaracja dostępności

Raport z konsultacji

W związku z zakończeniem procesu konsultacji społecznych „Planu mobilności dla Gminy Skawina”, przedkładamy w załączeniu podsumowanie konsultacji w formie raportu. Dodatkowo udostępniamy podsumowanie badań ankietowych, które były prowadzone w ramach konsultacji według siedmiu bloków tematycznych.


Wersja papierowa raportu jest dostępna do wglądu w Zespole ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, ul. Rynek 12 (wejście od ul. Krzywej).


Zapraszamy do zapoznania się z wynikami!