Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych Przejdź do podstrony deklaracja dostępności

Menu

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - zgłoś problemy!

Notorycznie w twojej okolicy kierowcy przekraczają prędkość? Nie możesz przejść chodnikiem, bo jest zastawiony zaparkowanymi samochodami? Widzisz osoby nadużywające alkohol lub środki odurzające?    Każde takie wykroczenie oraz szereg innych możesz zgłosić on-line przez Krajową Mapę Zagrożeń!      Bezwzględnie przypominamy, że strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ

Jak dokonać zgłoszenia:

  1. Wybierz interesujący cię obszar
  2. Naciśnij + (lewy, dolny róg)
  3. Z katalogu zagrożeń, wybierz kategorię zdarzenia, którego byłaś/eś świadkiem
  4. Wskaż dokładnie miejsce i uzupełnij niezbędne informacje - możesz załączyć plik np. zdjęcie.

mapa zagrożeń instrukcja

  5.Klikając zgłoś - dokonujesz zgłoszenia.

Administratorem danych prezentowanych w serwisie internetowym pn. „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” jest Komendant Główny Policji.  Liczba zgłoszeń dokonywanych za pośrednictwem serwisu „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” z tego samego adresu IP jest ograniczona do jednego zgłoszenia na dobę.REGULAMIN serwisu dostępny jest w menu po lewej stronie.

Mapy zagrożeń (KLIKNIJ TUTAJ) należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji.


Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w pięciu płaszczyznach:

  • informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
  • informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:
  • bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;
  • w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu,
  • informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

W przypadku pytań, wątpliwości związanych z obsługą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także uwag do funkcjonalności mapy prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  kmzb@policja.gov.pl.

Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.
W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji, 
gdyż k
ażde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.