Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

14°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   38.16   8.25   0.87
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   8.68   10.69
Leśna   7.94   10
Edwarda Warchałowskiego   10.67   14.09
Wytrzyszczek   7.89   10.41
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   8.67   11.7
Skawińska   10.82   13.98
Leona Petrażyckiego   6.87   9.19
Leona Petrażyckiego   7.94   10.57
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Skawińska Koperta Życia

Skawińska Koperta Życia jest akcją społeczną, skierowaną do wszystkich mieszkańców Gminy Skawina, a w szczególności do osób starszych, samotnych i chorych. Celem nadrzędnym kampanii jest przede wszystkim znaczne przyspieszenie udzielania czynności ratunkowych przez służby medyczne w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców Gminy Skawina, a co za tym idzie zwiększenie ich realnego bezpieczeństwa.

Zestaw Skawińskiej Koperty Życia jest bezpłatny i składa się z plastikowej koperty oraz karty informacyjnej. Karta informacyjna, którą należy wypełnić, zawiera najważniejsze informacje o:

 • podstawowych danych personalnych;
 • stanie zdrowia;
 • rozpoznanych chorobach;
 • zażywanych lekach;
 • alergiach;
 • a także dane kontaktowe najbliższej rodziny lub opiekunów,  tak aby służby medyczne mogły się w razie konieczności szybko z nimi skontaktować.

Informacje jakie zawiera karta informacyjna mogą okazać się niezbędne w trakcie udzielania pomocy przez ratowników medycznych - w tym ratowania życia.

karta informacyjna

Karta informacyjna została przygotowana tak, by każdy mógł ją uzupełnić samodzielnie. Wypełniony dokument umieszcza się w plastikowej kopercie, a następnie w lodówce (najlepiej na górnej półce po prawej stronie). Umieszczenie koperty w lodówce umożliwia ratownikom szybki dostęp do podstawowych informacji o pacjencie.

skawińska koperta życia


Bardzo ważne jest, by informacje zawarte w Skawińskiej Kopercie Życia były zawsze aktualne. Bezpiecznie jest sprawdzać je przynajmniej raz na 3 miesiące, a jeśli zajdą zmiany - zaktualizować. Kartę informacyjną można pobrać poniżej, wydrukować i wypełnić według instrukcji, a nieaktualną zniszczyć.

Zestaw Skawińskiej Koperty Życia  można odebrać w:

 • Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 3, pok. 2 oraz ul. Rynek 14, pok. 1;
 • Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie, ul. ks. J. Popiełuszki 17;
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie, ul.  Żwirki i Wigury 13;
 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Skawinie,  Józefa Piłsudskiego 20 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-14.30);
 • Przychodnia Zdrowia Skawina, ul. ks. J. Popiełuszki 2A;
 • „SKAW-MED” Sp. z o.o. w Skawinie, ul. ks. J. Popiełuszki 5;
 • Szpital im. Stanleya Dudricka w Skawinie,  Tyniecka 15;
 • Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Radziszowie (MCRDz „Solidarność” w Radziszowie),  ul. Podlesie 173;
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Skawinie,  ul. Ogrody 31;
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie, ul. A. Mickiewicza 26;
 • Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie,  ul. Rynek 12;
 • Basen „Camena”, Centrum Kultury i Sportu  w Skawinie, ul.  Żwirki i Wigury 11;
 • Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Filia w Skawinie, ul. Ogrody 17;
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Facimiechu;
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Krzęcinie,  Krzęcin 348;
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Polance Hallera,  Polanka Hallera 4;
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Radziszowie, ul. Kościelna 1;
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Rzozowie, Rzozów 400;
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Skawinie II - Korabniki, ul. Wyspiańskiego 7;
 • Gimnazjum nr 2 w Skawinie,  ul. Mickiewicza 11a;
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie,  ul. Korabnicka 19;
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 17;
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Skawinie, ul. Wyspiańskiego 5;
 • Szkoła Podstawowa w Jaśkowicach, Jaśkowice 8;
 • Szkoła Podstawowa w Zelczynie, Zelczyna 120;
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzęcinie, Krzęcin 301;
 • Zespół Szkół Publicznych w Radziszowie, ul. Szkolna 7;
 • Zespół Placówek Oświatowych w Kopance,  Kopanka 62;
 • Przedszkole Samorządowe nr 2 w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 56;
 • Przedszkole Samorządowe nr 3 w Skawinie, ul. Niepodległości 7;
 • Przedszkole Samorządowe nr 5 w Skawinie, ul. Daszyńskiego 11;
 • Przedszkole Samorządowe w Wielkich Drogach z Oddziałami Przedszkolnymi w Facimiechu, Wielkie Drogi 241;
 • Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego w Skawinie, ul. Bukowska 1;
 • Towarzystwo Przyjaciół Skawiny,  A. Mickiewicza 26;
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Skawinie, ul. Węgierska 5;
 • Stowarzyszenie JUVENILIS - z młodzieńczą siłą, Zelczyna 88 oraz Skawina, ul. Bukowska 1;
 • Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skawinie, ul. Bukowska 1;
 • Prawicowy Blok Samorządowy „Skawina”, ul. Rynek 12.

O zestawy Skawińskiej Koperty Życia można również zapytać Radnych Rady Miejskiej w Skawinie, Sołtysów oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli.

  Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich: odbierz SKAWIŃSKĄ KOPERTĘ ŻYCIA!

Kampania organizowana przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie oraz Pogotowie Ratunkowe  im. S. Greinera w Skawinie.